1

Паметта! Тя е мостът между поколенията, връзката без която нама народ, няма история, няма бъдеще. Какво е човек без предците си, без делата им, без гордостта, че е филиз от ствола на древен народ!

Да изучим историята на родното си селище и родния край е една от основните цели, заложени в обучението по история и цивилизация при г-жа Любка Гълъбова, преподавател в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград. С оглед на това на учениците Благой Ласков и Илияна Груева от XI е клас бе поставена задача да проучат и ни запознаят с интересни моменти от историята на родния им град Банско. Желание, старание и отговорностдемонстрираха учениците и резултатът бе отличен. Той бе показан на 17 октомври 2015 г. в къща-музей „Никола Вапцаров“, където информацията под надслов „Мястото на Банско в националната ни история“, бе поднесена интерактивно и предизвика изключителното задоволство на единадесетокласниците от ЕГ. Учениците бяха намерили интересни сведения за вузникването на Банско като селище, за населението през епохата на Възраждането, за стопанските дейности, за известни бански фамилии и приносът им за развитието на културно-просветния живот в града. В хронологическа последователност бяха проследени историческите забележителности на родното им селище, а чрез отлично направената презентация, прецизирана от г-жа Елза Маламова, превърнаха участниците в урока в неразделна част от миналото на този буден български духовен център.

Специално място бе отделено на богатството на планината Пирин, за която Иван Вазов казва:

„Ирин-Пирин! Поклон, грамада чудна

от преспи, хаос, облаци, гранит!

В небето синьо, кат легенда будна,

стърчиш, величествен и страховит.“

След урока учениците разгледаха къща-музей „Никола Вапцаров“, а след това и къщата на Велян Огнев.

2

3

4

6

7

8

9