Информация относно информиране на родители на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, може да намерите ТУК.