“От различните ъгли на кръглата маса”

Проектът “От различните ъгли на кръглата маса” е създаден от преподаватели и ученици в часовете по профилирана подготовка по предметите биология и здравно образование, информационни технологии и математика. Това е кратък филм, който представя научно обосновани отговори на въпроси, свързани с пандемията, предизвикана от вируса Covid – 19.

От различните ъгли на кръглата маса - филм