“От различните ъгли на кръглата маса”

Проектът “От различните ъгли на кръглата маса” е създаден от преподаватели и ученици в часовете по профилирана подготовка по предметите биология и здравно образование, информационни технологии и математика. Това е кратък филм, който представя научно обосновани отговори на въпроси, свързани с пандемията, предизвикана от вируса Covid – 19.
Видеото е изработено по проект „БИНОКУЛЯРНО ЗА STEM”, по програма Еразъм+, Договор № 2020-1-BG01-KA101-078629

От различните ъгли на кръглата маса - филм