Отчет към 30.06.2019 г.

https://www.egblg.com/images/otcheti/30.06.2019/otchet_06_2019-001.jpg

https://www.egblg.com/images/otcheti/30.06.2019/otchet_06_2019-002.jpg

https://www.egblg.com/images/otcheti/30.06.2019/otchet_06_2019-003.jpg

https://www.egblg.com/images/otcheti/30.06.2019/otchet_06_2019-004.jpg