Отчет към 30.06.2016 г.

ot4et 30.06.2016 g. Page 1

ot4et 30.06.2016 g. Page 2

ot4et 30.06.2016 g. Page 3

ot4et 30.06.2016 g. Page 4

ot4et 30.06.2016 g. Page 5

ot4et 30.06.2016 g. Page 6

ot4et 30.06.2016 g. Page 7

ot4et 30.06.2016 g. Page 8

ot4et 30.06.2016 g. Page 9