Отчет към 30.06.2015 г.

ot4et 31.06.2015 Page 1

ot4et 31.06.2015 Page 2

ot4et 31.06.2015 Page 3

ot4et 31.06.2015 Page 4

ot4et 31.06.2015 Page 5

ot4et 31.06.2015 Page 6

ot4et 31.06.2015 Page 7