Отлични резултати на изпита за немска езикова диплама (DSD II)!!!

И тази година 26 ученици от немските паралелки в 12клас се представиха отлично на изпита за придобиване на немска езикова диплома – ниво B2/C1 (DSD II), която е предпоставка за прием в университети в Германия, Австрия и Швейцария, както и за по-добра професионална реализация. Изпитът се проведе през ноември 2021г., а резултатите пристигнаха на 21.02.2022г.

Успехът на нашите ученици тази година е от особено голямо значение за нас, защото подготовката им в 10 и 11 клас протече предимно онлайн. Въпреки трудностите обаче те постигнаха много високи резултати, като повечето от тях ( повечео 75% от всички участници в изпита) взеха изпита с резултат C1 според европейската езикова рамка, а останалите с B2.

Този успех е резултат от високата мотивация и старание на нашите ученици, от подкрепата и разбирането на училищното ръководство и техните родители, от професионализма и труда на техните преподаватели Катя Балабанова и Ута Славкова и, както и на всички учители по немски език в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“.

Много сме доволни и щастливи от постиженията ви, мили ученици. Благодарим ви, че и тази година представихте достойно ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ и ви желаем още по-големи успехи в бъдеще!