Отличничките от 11 е клас Йоана Мисиркова и Калина Якимова представиха училището на националния кръг на многоезичното състезание, проведено в гр. Плевен

166

Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст в една възрастова група: за ученици от ХІ клас.

В Плевен Йоана и Калина мериха сили с най-добрите ученици от цялата страна в категория „Английски-немски език“. Заслуга за успеха на прекрасните ни деца имат г-жа Красимира Бачева по английски език и г-жа Вера Кацарска по немски език.

Нека успехите им не свършват до там, а продължават постоянно и занапред! Много се гордеем с вас,  деца!

167

168