Открити педагогически практики

1

На 20.11.2014 г. по повод наблюдение на открити педагогически практики държавният експерт от МОН, г-жа Веселина Ганева, и съветникът по образователните въпроси към посолството на Испания, г-н Сесар Аха Мариньо, проведоха среща с ученици и учители по испански език.