Отбелязване на Деня на европейските езици с връчване на сертификатите на Кеймбридж

За 10 поредна година директорът на Езикова гимназия ” Академик Людмил Стоянов ” връчи сертификатите за постигнато ниво В2 и С1 на отлично представили се ученици на гимназията.

От 10 години Езикова гимназия е обучителен и изпитен център за сертификатите на Кеймбридж.

Сигурни сме, че отличната подготовка, която получават учениците на Езикова гимназия, ще им осигури успешно взимане на изпитите и в бъдеще.