Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019-2020 година съгласно приложение № 1 на националните състезания през учебната 2019-2020 година съгласно приложение № 2 и на националните състезания по професии през учебната 2019-2020 година съгласно приложение № 3. – изтеглете от ИЗТЕГЛИ


Заповед за определяне на графика за провеждане на ученическите олимпиади в училищата от област Благоевград през учебната 2019/2020 година – изтеглете от ИЗТЕГЛИ