Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година . – изтеглете от ТУК


Заповед за определяне на графика за провеждане на ученическите олимпиади в училищата от област Благоевград през учебната 2019/2020 година – изтеглете от ТУК