Олимпиади и състезания


Заповед № РД09-2686/20.09.2018 за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 учебна година

може да изтеглите ТУК


 Заповед № РД-06-1450/10.11.2016 за провеждане на ученическите олимпиади в училищата на област Благоевград през учебната 2016/2017 учебна година

може да изтеглите ТУК