Олимпиада по френски език 2021 г. – резултати

egemblema

Съгласно т. 28 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезание:

28. В срок от три работни дни след публикуване на резултатите на областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи, в институцията, определена за координатор на областния кръг на съответната олимпиада.
От 02.03.2021 г. /вторник/ до 05.03.2021 г. /петък/  от 11,00 часа до 16,30 часа в канцеларията на училището – координатор на областния кръг – Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград
Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 14.03.2021 г. /неделя/ от 09,00 часа в сградата на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”. 
Класираните ученици е необходимо да заемат съответните им места до 08,45 часа. 
Носенето на лични предпазни средства и документ за самоличност е задължително.