Одобрена Акредитация на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ по Програма „Еразъм+“ на ЕС

     

Щастливи сме да съобщим, че ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград, е одобрена за акредитация по Програма „Еразъм+“ на ЕС. Чрез тази акредитация гимназията ще осигури изключителната възможност в следващите четири години над 100 ученици и повече от 40  преподаватели да участват в  училищни обмени,  обучителни курсове и срещи за обмяна на опит с преподаватели от други страни от ЕС.

Нашето училище има дългогодишен опит от участия в проекти по програма „Еразъм“, но настоящата акредитация ще позволи по-лесно планиране на дейности и повишаване на мобилността на учениците и учителите през следващите четири години.

Езикова гимназия, Благоевград, има традиционни партньорства с престижни училище във Франция, Швейцария, Испания и Германия, които ще продължат и в бъдеще, но ще се търсят и нови училища-партньори за осъществяване на обмени.

Планираните мобилности ще дадат безценен практически опит в комуникацията на чужд език, възможност да се посетят други европейски училища, да се представят нашата история, природа, традиции и култура.

В своята 40-годишна история ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ се утвърди като най-престижното училище в област Благоевград, а в последните години традиционно се нарежда в топ 20 на най-успешни училища в класацията на МОН на база резултатите от ДЗИ.  Зад  всичко това стои голямата амбицията и мотивация на учителската колегия и ръководството на гимназията непрекъснато да се усъвършенства, за да осигури за своите възпитаници най-добрите условия за обучение на европейско ниво, така че те да намерят своето достойно място в Европа и света.