ОГРОМЕН УСПЕХ НА ИЗПИТА ЗА НЕМСКИЯ ЕЗИКОВ СЕРТИФИКАТ DSD II

На 27 февруари в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ получихме резултатите от проверявания в Германия изпит за езиковия сертификат за „Немска езикова диплома II“ (DSD II).

Немската езикова диплома II (DSD II) на Конференцията на министрите на образованието и културата на Германия е официално признат сертификат за  владеене на немски език на най-високите нива B2 и C1 според Европейската езикова рамка и дава право за следване в университетите на Германия, Австрия и Швейцария.

Много сме горди с нашите ученици от немските класове 12. д и 12. е, защото тази година DSD випуск  2020 е с впечатляваща успеваемост от

92 %  придобито С1  и 8 % В2 езиково ниво.

Всичко това не би било възможно без безусловната всеотдайност на всички учители по немски език в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ и по-специално на госпожа Катя Балабанова и госпожа Росица Славова, както и на господин Лопес де Са, координатор на програмата DSD II за Югозападна България. С помощта и подкрепата на ръководството на ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ и техните преподаватели учениците в немските класове имат възможността да се подготвят много добре за писмения и устен изпит за придобиване на

DSD II, което показват и отличните им резултати.

Когато ученици и учители вървят в една посока, лесно се покорява връх Еверест.