Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на двора на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и Природо –математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“.

Срок за получаване на офертите:

Дата:  [18.07.2018 г.] Час: [17:00]

Срок за въпроси:

Дата:  [15.07.2018 г.] Час:  [23:59]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата:  [19.07.2018 г.] Час:  [10:00]

 

Място на отваряне на офертите: [зала № 1 - в сградата на Езикова гимназия „Акад.

Людмил Стоянов“ и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“]

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка - Изтеглете от ТУК

Обява - Изтеглете от ТУК

Документация - Изтеглете от ТУК

Образци на документи - Изтеглете от ТУК

Връзка с нас

Може да се свържете с нас по телефона или по имейл.

  • Телефон: +359 73 83 12 81

Последвайте ни

Може да ни откриете и в социалните мрежи. Последвайте ни.