Събиране на оферти с обява

ДОГОВОР - Изтегли от тук
 
Удължаване на срока за събиране на оферти с обява
 
Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на двора на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и Природо –математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“.
 
Срок за получаване на офертите:
 
Дата:  [23.07.2018 г.] Час: [17:00]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата:  [24.07.2018 г.] Час:  [10:00]
 
Място на отваряне на офертите: [зала № 1 - в сградата на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“]
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка - Изтеглете от ТУК
Обява - Изтеглете от ТУК
Документация - Изтеглете от ТУК
Образци на документи - Изтеглете от ТУК
 
 

Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на двора на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и Природо –математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“.

Срок за получаване на офертите:

Дата:  [23.07.2018 г.] Час: [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата:  [24.07.2018 г.] Час:  [10:00]

Място на отваряне на офертите: [зала № 1 - в сградата на Езикова гимназия „Акад.

Людмил Стоянов“ и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“]

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка - Изтеглете от ТУК

Обява - Изтеглете от ТУК

Документация - Изтеглете от ТУК

Образци на документи - Изтеглете от ТУК

 

Връзка с нас

Може да се свържете с нас по телефона или по имейл.

  • Телефон: +359 73 83 12 81

Последвайте ни

Може да ни откриете и в социалните мрежи. Последвайте ни.