Обучение на педагогически специалисти на тема “Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда”

От 30 до 31 юли 2019 г. в гр. Банско Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” град Благоевград в качеството му на възложител и обучителна организация „Раабе България” ЕООД проведоха обучение на 36 педагогически специалисти от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” град Благоевград по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”.

Обучението бе на тема: “Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда” с продължителност 32 академични часа.

В рамките на обучението учителите работиха за развиване на компетентности за изграждане на позитивен организационен климат. Усвояване на ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Усвояване на методи и подходи за решаване на конфликти. Водене на преговори и училищна медиация.

Учителите работиха съвместно за сплотяване на колектива, за придобиване ан умения за добра комуникация учител – ученик – родител.

Педагогическите специалисти преминаха успешно обучителната програма и на всички бяха присъдени по 2 квалификационни кредита.