ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ В БЪДЕЩЕТО – ПРОКУРОРИ И УЧЕНИЦИ ГОВОРЯТ ЗА ПРАВО“ СТАРТИРА В ЕГ

На 24 октомври 2022 г. се проведе първата среща с г-жа Елица Калпачка – прокурор и член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България на учениците от 10. клас на тема   насочена към развитието на правосъзнанието и правната култура у децата в непълнолетна възраст. 

Гост- магистратът даде старт на кампанията „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“, която се провежда в рамките на  програмите на Асоциацията на Прокурорите в България и е част от партньорско сътрудничество с Камарата на следователите в България. Инициативата е насочена  към укрепване на правата на децата като уязвима група под засилена Конституционна и наказателноправна закрила.