Обмен по програма „Ронсар“

В рамките на програмата за мобилност на учениците, наречена „Ронсар“, Йоана Димитрова бе посрещната през месец май в Гимназия Champolion в гр. Гренобъл. Тя оттпътува за Франция в начало на месец май и учи във френската гимназия един месец. По време на  престоя си във Франция ученичката от Х г клас бе настанена в семейство на френски връстник. При завръщането си беше придружена от Антоан, който ще остане в нашето училище до края на учебната година.

Основната цел на програмата „РОНСАР” е да даде възможност на гимназистите да се запознаят с една нова образователна система в учебно заведение-партньор, както и с нова култура в семейна среда, да се адаптират към нов начин на живот и да се засилят връзките между двете страни. Благодарим на семейството на Йоана Димитрова, които поемат грижата за Антоан през този месец, както и за организираните екскурзии, които му помагат да се докосне до нашите традиции и начин на живот.

Поредно отлично представяне на учениците от френските паралелки от 10 и 11 клас

ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ поздравява всички ученици от 10 и 11 клас, които защитиха успешно дипломите DELF B1 и B2.

Дипломите DELF са официални, международно признати дипломи, издавани от Министерството на образованието на Франция за удостоверяване на знанията по френски език на кандидати от други страни.