Обмен България – Франция

42

В периода от 27.04. до 02.04  двадесет и двама френски ученици гостуваха на свои връстници от Езикова гимназия. Учебно-културния обмен се провежда за втора поредна година. През есента наши ученици ще вземат отново участие и ще гостуват на семейства от град Лонгви, Франция.