Нов успех за Езикова гимназия

Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ е едно от училищата, което през тази учебна година ще работи Национална програма на МОН Министерството на отбраната за „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“.

Проекта е спечелен от учителите по история и цивилизации Антоанета Сейменска и Катя Финдрина. Дейностите по проекта са свързани с изучаване историята на българската армия;откриване на  войнишки паметници в региона; запознаване с живота на именити български военачалници  и др.

Финална дейност ще бъде организиране честването на празника на Българската армия – 6 май.

Всички с интерес за българската армия са добре дошли!