ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Сбогуваме се с Веселин Костадинов

Почина дългогодишният директор на Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” Веселин Костадинов. Ще го запомним с неговия професионализъм, мъдрост, благородство и доброта. Ръководството, учителският и административният колектив на гимназията поднасят своите най-искрени съболезнования на близките му. Светла му памет!

Весели празници!

Разкриване на пункт за даряване на реконвалесцентна плазма към Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ – Благоевград

Колективът и ръководството на Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов” – Благоевград, подкрепя инициативата на бившите си възпитаници в призива за разкриване на пункт за даряване на реконвалесцентна плазма към Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ – Благоевград. Колегията изразява и своята готовност да участва като партньор в осъществяването на тази дейност. Гордеем се, че сме […]

Резултати от участието в областния кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

По повод 108 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония

По повод 108 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония, ученици от 10 “г“ клас на ЕГ“ Акад. Людмил Стоянов“ проведоха „Урок по родолюбие“ с д-р Биляна Карадакова, уредник в Регионален исторически музей – Благоевград. Д-р Карадакова, подробно запозна учениците с подготовката и началото на  действията на Седма Рилска дивизия, ролята на ген. […]

30 Септември – Международен ден на превода

На 30 септември учениците от 11 „а“ и 11 „б“ клас в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ с преподвател г-жа Топузова, изучаващи в часовете за профилирана подготовка по английски език модул „Практика на превода“, отбелязаха Международния ден на преводача. За да почетат патрона на преводачите – св. Йероним Блажени, възпитаниците на г-жа Топузова демонстрираха изкуството […]

12 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 а Бояна Бисерова Чопева b_chopeva2021@egblg.com 2 12 а Виктория Красимирова Календерска v_kalenderska2021@egblg.com 3 12 а Владимир Владимиров Попдимитров v_popdimitrov2021@egblg.com 4 12 а Габриела Владимирова Христова g_hristova2021@egblg.com 5 12 а Даяна Йорданова Узунова d_uzunova2021@egblg.com 6 12 а Емили Светозарова Васева e_vaseva2021@egblg.com 7 12 а Зоя Венциславова Гръкова z_grakova2021@egblg.com [...]

12 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 б Ангел Младенов Георгиев a_georgiev2021@egblg.com 2 12 б Антонио Антониев Янкулски a_yankulski2021@egblg.com 3 12 б Борислава Георгиева Юнакова b_yunakova2021@egblg.com 4 12 б Валентина Елвис Николова v_nikolova2021@egblg.com 5 12 б Велислава Георгиева Латинова v_latinova2021@egblg.com 6 12 б Весела Димитрова Нешева v_nesheva2021@egblg.com 7 12 б Весела Руменова Антонова v_antonova2021@egblg.com [...]

12 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 в Антонина Димитрова Милушева a_milusheva2021@egblg.com 2 12 в Антония Антониева Узунова a_uzunova2021@egblg.com 3 12 в Асен Димитров Караджов a_karadzhov2021@egblg.com 4 12 в Борислава Бориславова Ивановска b_ivanovska2021@egblg.com 5 12 в Виктория Валентинова Василева v_vasileva2021@egblg.com 6 12 в Георги Величков Кертов g_kertov2021@egblg.com 7 12 в Георги Стефанов Костов g_kostov2021@egblg.com [...]

12 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 д Александра Стоименова Манова a_manova2021@egblg.com 2 12 д Ангелики Елефтериос Сидиропулу a_sidiropulu2021@egblg.com 3 12 д Анна Любомирова Кадурина a_kadurina2021@egblg.com 4 12 д Борислав Илиянов Георгиев b_georgiev2021@egblg.com 5 12 д Виктория Василева Първанова v_parvanova2021@egblg.com 6 12 д Гергана Василева Георгиева g_georgieva2021@egblg.com 7 12 д Димитър Владимиров Тагарев d_tagarev2021@egblg.com [...]

12 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 г Александра Стойчева Георгиева a_georgieva2021@egblg.com 2 12 г Божидара Ивайлова Стоева b_stoeva2021@egblg.com 3 12 г Борислава Бориславова Николова b_nikolova2021@egblg.com 4 12 г Виктория Андонова Станкова v_stankova2021@egblg.com 5 12 г Виктория Атанасова Божинова v_bozhinova2021@egblg.com 6 12 г Георги Ангелов Гердов g_gerdov2021@egblg.com 7 12 г Демир Викторов Хаджикотев d_hadzhikotev2021@egblg.com [...]

12 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 е Ангел Боянов Боянов a_boyanov2021@egblg.com 2 12 е Анна Андреева Михайлова a_mihaylova2021@egblg.com 3 12 е Атанаска Георгиева Чакърова a_chakarova2021@egblg.com 4 12 е Благовеста Димитрова Сахатчиева b_sahatchieva2021@egblg.com 5 12 е Богдана Георгиева Георгиева b_georgieva2021@egblg.com 6 12 е Божидар Бойков Илков b_ilkov2021@egblg.com 7 12 е Ванеса Маринова Маркова v_markova2021@egblg.com [...]

11 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 а Анна-Мария Бойкова Начева a_nacheva2022@egblg.com 2 11 а Благо Иванов Прангов b_prangov2022@egblg.com 3 11 а Благовеста Александрова Илкова b_ilkova2022@egblg.com 4 11 а Благовеста Владимирова Благоева b_blagoeva2022@egblg.com 5 11 а Вили-Ан Атанасова Донева v_doneva2022@egblg.com 6 11 а Георги Иванов Зографски g_zografski2022@egblg.com 7 11 а Елица Георгиева Миленкова e_milenkova2022@egblg.com [...]

11 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 б Алекс Василев Лазаров a_lazarov2022@egblg.com 2 11 б Александра Георгиева Терзийска a_terziyska2022@egblg.com 3 11 б Александър Василев Пискулийски a_piskuliyski2022@egblg.com 4 11 б Борислав Димитров Мацин b_macin2022@egblg.com 5 11 б Вили Димитрова Петкова v_petkova2022@egblg.com 6 11 б Диана Владимирова Николова d_nikolova2022@egblg.com 7 11 б Диана Стефанова Христова d_hristova2022@egblg.com [...]

11 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 в Александра Александрова Александрова a_aleksandrova2022@egblg.com 2 11 в Анджелина Тодорова Христова a_hristova2022@egblg.com 3 11 в Анджелина Янкова Христова an_hristova2022@egblg.com 4 11 в Андриана Василева Митринска a_mitrinska2022@egblg.com 5 11 в Антон Стоилов Станоев a_stanoev2022@egblg.com 6 11 в Борис Атанасов Дудов b_dudov2022@egblg.com 7 11 в Бояна Антонова Иванова b_ivanova2022@egblg.com [...]

11 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 г Ангел Николаев Младенов a_mladenov2022@egblg.com 2 11 г Анджела Георгиева Мешкова a_meshkova2022@egblg.com 3 11 г Анна Стойчева Траянова a_trayanova2022@egblg.com 4 11 г Беатрис Любомир Стоянова b_stoyanova2022@egblg.com 5 11 г Боян Иванов Митев b_mitev2022@egblg.com 6 11 г Владимира Костадинова Кадева v_kadeva2022@egblg.com 7 11 г Гергана Любомирова Въчкова g_vachkova2022@egblg.com [...]

11 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 д Аделина Петрова Петрова a_petrova2022@egblg.com 2 11 д Айсел Исмаилова Шайгова a_shaygova2022@egblg.com 3 11 д Александър Живков Чучуков a_chuchukov2022@egblg.com 4 11 д Асена Бойкова Христова as_hristova2022@egblg.com 5 11 д Вася Руменова Пиперджиева v_piperdzhieva2022@egblg.com 6 11 д Велислав Андреев Станковски v_stankovski2022@egblg.com 7 11 д Габриела Георгиева Владимирова g_vladimirova2022@egblg.com [...]

11 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 11 е Беатрис Крумова Крумова b_krumova2022@egblg.com 2 11 е Виктория Георгиева Качева v_kacheva2022@egblg.com 3 11 е Гергана Атанасова Илиева g_ilieva2022@egblg.com 4 11 е Дара Георгиева Александрова d_aleksandrova2022@egblg.com 5 11 е Дара Георгиева Стоилова d_stoilova2022@egblg.com 6 11 е Дарина Георгиева Сарафова d_sarafova2022@egblg.com 7 11 е Детелина Данкова Ангелова d_angelova2022@egblg.com [...]

10 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 а Алекс Юлиянов Зулямски a_zulyamski2023@egblg.com 2 10 а Александра Юлиянова Зулямска a_zulyamska2023@egblg.com 3 10 а Антония Стоянова Вълкова a_valkova2023@egblg.com 4 10 а Борислава Борисова Стоименова b_stoimenova2023@egblg.com 5 10 а Боян Георгиев Георгиев b_georgiev2023@egblg.com 6 10 а Бояна Генчова Георгиева b_georgieva2023@egblg.com 7 10 а Василена Василева Казалиева v_kazalieva2023@egblg.com [...]

10 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 б Александър Василев Васев a_vasev2023@egblg.com 2 10 б Амина Ибрахим Вейсал a_veysal2023@egblg.com 3 10 б Анита Красимирова Иванова a_ivanova2023@egblg.com 4 10 б Божидар Светлинов Донев b_donev2023@egblg.com 5 10 б Валентина Валентинова Дамянова v_damyanova2023@egblg.com 6 10 б Валерия Петрова Петкашева v_petkasheva2023@egblg.com 7 10 б Ванина Любомирова Мирчева v_mircheva2023@egblg.com [...]

10 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 в Алекса Петрова Николова a_nikolova2023@egblg.com 2 10 в Ана-Мария Петрова Трендафилова am_trendafilova2023@egblg.com 3 10 в Анджела Антонова Стоянова a_stoyanova2023@egblg.com 4 10 в Асен Георгиев Спасов a_spasov2023@egblg.com 5 10 в Божидара Георгиева Георгиева bozhidara_georgieva2023@egblg.com 6 10 в Божидара Илиева Тупарова b_tuparova2023@egblg.com 7 10 в Виктория Василева Даскалова v_daskalova2023@egblg.com [...]

10 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 г Александър Александров Вачков a_vachkov2023@egblg.com 2 10 г Велина Николаева Барилска v_barilska2023@egblg.com 3 10 г Велислава Бориславова Асенова v_asenova2023@egblg.com 4 10 г Дара Георгиева Васева d_vaseva2023@egblg.com 5 10 г Димитра Антонова Атанасова d_atanasova2023@egblg.com 6 10 г Елена Николова Христова e_hristova2023@egblg.com 7 10 г Йоана Ангелова Величкова y_velichkova2023@egblg.com [...]

10 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 д Александър Кирилов Димитров a_dimitrov2023@egblg.com 2 10 д Анна Василева Миткова a_mitkova2023@egblg.com 3 10 д Богомила Костова Костадинова b_kostadinova2023@egblg.com 4 10 д Бояна Димитрова Юнчова b_yunchova2023@egblg.com 5 10 д Венеса Лазарова Ханджийска v_handzhiyska2023@egblg.com 6 10 д Виктория Ивайлова Сотирова v_sotirova2023@egblg.com 7 10 д Виктория Сашова Георгиева v_georgieva2023@egblg.com [...]

10 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 10 е Александра Станиславова Маркова a_markova2023@egblg.com 2 10 е Александра Христова Георгиева a_georgieva2023@egblg.com 3 10 е Антония Юлиянова Мазурска a_mazurska2023@egblg.com 4 10 е Аспарух Кирилов Костадинов a_kostadinov2023@egblg.com 5 10 е Бояна Димитрова Янкова b_yankova2023@egblg.com 6 10 е Валери Иванов Димитров v_dimitrov2023@egblg.com 7 10 е Венцислав Руменов Мусов v_musov2023@egblg.com [...]

9 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 а Александра Александрова Грънчарова a_grancharova2024@egblg.com 2 9 а Александра Димитрова Янева al_yaneva2024@egblg.com 3 9 а Борислава Симеонова Костова b_kostova2024@egblg.com 4 9 а Василена Димитрова Байкушева v_baykusheva2024@egblg.com 5 9 а Василена Емилиянова Емилова v_emilova2024@egblg.com 6 9 а Деница Евгениева Стоянова d_stoyanova2024@egblg.com 7 9 а Димитър Андреев Каралтиев d_karaltiev2024@egblg.com [...]

9 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 б Адриан Боянов Болгар a_bоlgar2024@egblg.com 2 9 б Александра Димитрова Ботушанова a_botushanova2024@egblg.com 3 9 б Анка Богданова Петрова a_petrova2024@egblg.com 4 9 б Белослава Николай Николова b_nikolova2024@egblg.com 5 9 б Блажка Емилова Илиева bl_ilieva2024@egblg.com 6 9 б Веселина Иванова Сариева v_sarieva2024@egblg.com 7 9 б Виктория Румонова Калибацева v_kalibatseva2024@egblg.com [...]

9 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 в Адриана Йорданова Попова a_popova2024@egblg.com 2 9 в Александра Петрова Петрова al_petrova2024@egblg.com 3 9 в Алесандро Атанасов Николов a_nikolov2024@egblg.com 4 9 в Анна Кръстева Кръстева a_krasteva2024@egblg.com 5 9 в Антонио Кирилов Янакиев a_yanakiev2024@egblg.com 6 9 в Валентина Христова Глинджурска v_glindzhurska2024@egblg.com 7 9 в Виктория Драганова Христова v_hristova2024@egblg.com [...]

9 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 г Алекса Константинова Траянова a_trayanova2024@egblg.com 2 9 г Асен Методиев Цонев a_tsonev2024@egblg.com 3 9 г Белослава Росен Илиева b_ilieva2024@egblg.com 4 9 г Биляна Руменова Петкова b_petkova2024@egblg.com 5 9 г Борислава Стефанова Караджова b_karadzhova2024@egblg.com 6 9 г Васил Стефанов Атанасов v_atanasov2024@egblg.com 7 9 г Венцислав Венци Венциславов v_ventsislavov2024@egblg.com [...]

9 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 д Александра Методиева Костадинова a_kostadinova2024@egblg.com 2 9 д Александрина Кирилова Алтънова a_altanova2024@egblg.com 3 9 д Анелия Стоилова Коричкова a_korichkova2024@egblg.com 4 9 д Антъни Бранимиров Петров a_petrov2024@egblg.com 5 9 д Василена Георгиева Георгиева v_georgieva2024@egblg.com 6 9 д Виктория Велкова Везенкова v_vezenkova2024@egblg.com 7 9 д Виктория Димитрова Янчева v_yancheva2024@egblg.com [...]

9 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 9 е Амелия Николаева Никова a_nikova2024@egblg.com 2 9 е Анабел Иоан Иванова a.ivanova2024@egblg.com 3 9 е Андреа Георгиева Янева a_yaneva2024@egblg.com 4 9 е Васко Недков Воденичаров v_vodenicharov2024@egblg.com 5 9 е Виктория Красимирова Митова v_mitova2024@egblg.com 6 9 е Габриела Лъчезарова Лазарова g_lazarova2024@egblg.com 7 9 е Георгина Валентинова Найденова g_naydenova2024@egblg.com [...]

Успех на ХХХIX национална олимпиада по български език и литература

На проведената на 28.06.2020 г. ХХХIX национална олимпиада по български език и литература ученичката от ХI „е“ клас Нели Иванова Димитрова с преподавател г-жа Елена Гьошкова се класира на първо място в страната. С това тя отново доказа високото качество на обучението в  Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ . Гордеем се с нея и ѝ […]

Отчет към 30.06.2020 г.

8 Е клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 8 е Александра Александрова Ковачева a_kovacheva2025@egblg.com 2 8 е Александър Бойков Златков a_zlatkov2025@egblg.com 3 8 е Анастасия Бойкова Златкова a_zlatkova2025@egblg.com 4 8 е Андрей Михилов Петров a_petrov2025@egblg.com 5 8 е Антония Руменова Цацова a_tsatsova2025@egblg.com 6 8 е Арина Тодорова Танева a_taneva2025@egblg.com 7 8 е Божидара Георгиева Шутова b_shutova2025@egblg.com [...]

8 Д клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 8 д Алекс Никифоров Грънчаров a_grancharov2025@egblg.com 2 8 д Анна-Мария Георгиева Георгиева a_georgieva2025@egblg.com 3 8 д Валентина Димитрова Стайкова v_staykova2025@egblg.com 4 8 д Виктория Кирилова Георгиева viktoria_georgieva2025@egblg.com 5 8 д Владимира Георгиева Елчинова v_elchinova2025@egblg.com 6 8 д Габриела Пламенова Вучкова g_vuchkova2025@egblg.com 7 8 д Горан Георгиев Марков g_markov2025@egblg.com [...]

8 Г клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 8 г Александра Александрова Филчева a_filcheva2025@egblg.com 2 8 г Александър Марио Митов a_mitov2025@egblg.com 3 8 г Анна-Мария Радославова Балабанова a_balabanova2025@egblg.com 4 8 г Борислав Атанасов Костов b_kostov2025@egblg.com 5 8 г Виктория Венциславова Георгиева v_georgieva2025@egblg.com 6 8 г Виктория Спасова Колева v_koleva2025@egblg.com 7 8 г Вилхелмина Александрова Сандева v_sandeva2025@egblg.com [...]

8 В клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 8 в Александър Димитров Пеовски a_peovski2025@egblg.com 2 8 в Ана Мария Борисова Апостолова a_apostolova2025@egblg.com 3 8 в Андрей Симеонов Шиячки a_shiyachki2025@egblg.com 4 8 в Ванеса Иванова Пилевска v_pilevska2025@egblg.com 5 8 в Венета Ивайлова Великовска v_velikovska2025@egblg.com 6 8 в Веселина Николаева Апостолова v_apostolova2025@egblg.com 7 8 в Гергана Николаева Грънчарова [...]

8 Б клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 8 б Авушка Юсеин Весал a_vesal2025@egblg.com 2 8 б Алекс Василева Христова a_hristova2025@egblg.com 3 8 б Алекс Миланов Роячки a_royachki2025@egblg.com 4 8 б Александра Александрова Андонова a_andonova2025@egblg.com 5 8 б Александър Стоянов Воденичарски a_vodenicharski2025@egblg.com 6 8 б Амина Саихова Коренарска a_korenarska2025@egblg.com 7 8 б Атанас Николаев Тюфекчиев a_tyufekchiev2025@egblg.com [...]

8 А клас

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 8 а Александра Цветанова Ангелова a_angelova2025@egblg.com 2 8 а Александър Росенов Бобошевски a_boboshevski2025@egblg.com 3 8 а Ана Емилова Николова a_nikolova2025@egblg.com 4 8 а Анна-Мария Ангелова Янкова a_yankova2025@egblg.com 5 8 а Антонио Божидаров Томов a_tomov2025@egblg.com 6 8 а Антония Антонова Радева a_radeva2025@egblg.com 7 8 а Виктория Атанасова Ляскова v_lyaskova2025@egblg.com [...]

План-прием 2020/2021

Записването на учениците, приети в гимназията на трети етап от класирането е на 30.07.2020 г. (четвъртък) в дирекцията на гимназията. Работното време на комисията е от 08:00 часа до 18:00 часа. Необходими документи: 1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал; 2. Медицински картон от училището, което е завършил кандидата (не е задължителен).

Празник на химията

Честит 24 май!

Скъпи ученици, учители и колеги! 24 май е специален ден за всички нас, защото поставяме образованието високо в ценностната ни система. Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е ден, който посрещаме със самочувствие. Нека стремежът за знание, образование и наука не стихва никога. Нека бъдем здрави и целеустремени към нови върхове! […]

Гордеем се с учениците от випуск 1995 г.

График за дейностите в ЕГ “Акад. Л. Стоянов” за периода от 13 до 16 април 2020 г.

Онлайн физика в Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов”

Дори в този момент на извънредно положение учители и ученици на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград не спират да бъдат изобретателни и иновативни. Те преодоляват действителното разстояние с лекота и удоволствие и не спират да се развиват, а напротив успяват да се възползват от ситуацията. Учениците и учителите много бързо успяха да усвоят […]

Национално външно оценяване 2020 г.

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване/ НВО/ с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания: […]

Кеймбридж сертификат с АВО Изпитен център

Дистанционно обучение в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“

В Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, се провежда синхронно дистанционно обучение по следния график: От понеделник до четвъртък 1 час – 09:00 – 09:30 часа 2 час – 09:45 – 10:15 часа 3 час – 10:30 – 11:00 часа 4 час – 11:15 – 11:45 часа 5 час – 12:00 – 12:30 часа Обедна почивка […]

Протокол на Националната комисия по провеждане на олимпиадата по френски език за писмените работи допуснати до националния кръг на олимпиадата

Протокол за предложените писмени работи за допускане до националния кръг на олимпиадата по испански език

Резултати на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по английски език 2020 г.

Забележка: В първия работен след прекратяване на епидемиологичната обстановка на сайта на ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, ще бъдат обявени дните, в които учениците ще могат да се запознаят с писмените си работи.

До родителите на ученици от област Благоевград

До учениците, родителите и педагогическите специалисти от област Благоевград

Резултати на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по немски език 2020 г.

Забележка: В първия работен след прекратяване на епидемиологичната обстановка на сайта на ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, ще бъдат обявени дните, в които учениците ще могат да се запознаят с писмените си работи.

ОГРОМЕН УСПЕХ НА ИЗПИТА ЗА НЕМСКИЯ ЕЗИКОВ СЕРТИФИКАТ DSD II

На 27 февруари в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ получихме резултатите от проверявания в Германия изпит за езиковия сертификат за „Немска езикова диплома II“ (DSD II). Немската езикова диплома II (DSD II) на Конференцията на министрите на образованието и културата на Германия е официално признат сертификат за  владеене на немски език на най-високите нива B2 и […]

Успех на наши ученици, изучаващи испански език

На 21-22.02.2020 г. в София се проведе XXI Национален фестивал за училищен театър на испански език, организиран от отдел “Образование” на Испанското посолство в България, проведено в НАТФИЗ. За първа година на сцената имаше представители от град Благоевград в лицето на учениците от 11 “а” клас от ЕГ ,,Акад. Людмил Стоянов’’, подготвени от прекрасната им […]

Наш ученик – лауреат на знаковото световно движение „Зелена планета“

Международният екологичен форум  „Зелена планета“ е създаден през 2003 година, включен е в годишния план на Юнеско и в него членуват 82 държави. За 2019 година лауреат в номинацията „Природата – безценен дар, един за всички“ – конкурс за социалнозначими проектни и научноизследователски работи, е Мартин Гърнев от ХII д клас с ръководител Даниела Йовкова. […]

Успех на отбора по речи и дебати

Лилиан Джонева от 9 а клас и Христина Цонкова от 12 а клас спечелиха състезанието по речи и дебати в Американския университет в категория “Поезия”. Отборът на Езиковата гимназия традиционно се представи много силно, като цели 11 ученици се класираха за националния кръг в София, за който се класират само победителите и полуфиналистите от предишните […]

Резултати на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по руски език 2020 г.

Учениците могат да прегледат писмените си работи на 02, 04 и 05 март от 09:00 до 16:00 часа в дирекцията на гимназията.

Димитър Сагрев-възпитаник на ЕГ “Акад.Людмил Стоянов“ грабна специалната награда на Национално състезание по творческо писане на английски език!

10-то издание на Националното състезание по творческо писане на английски език се проведе в Американския университет в Благоевград. Тази година в него се включиха 147 училища от цялата страна. 3304 работи са получени, които жури оцени в няколко поредни кръга и избра 21 победители – по трима във всяка една възрастова категория. Връчени бяха 3 […]

Наш преподавател с престижна национална награда

Дамяна Грънчарова – учител по физика и химия в Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” – Благоевград, бе удостоена с престижна национална награда за насърчаване на СТЕМ науките /обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството, математиката/ в училище. Общо 282 проекта, от които 110 на учители и 172 на ученици, участваха в провеждащия се за трета […]

Будителите на моя роден край

Големият победител в ученическия конкурс “Будителите на моя роден край, които трябва да помним” е Огняна Самарджиева – ученичка в VIII е клас на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград. Наградата – посещение на Европейския парламент в Брюксел, Белгия, бе връчена лично от евродепутата Асим Адемов.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!

Националната седмица на четенето в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“

Първата инициатива в рамките на Националната седмица на четенето в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ срещна ученици от 12. клас с актьора Игор Дамянов На 09.12.2019 година в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград, се състоя среща на ученици от 12. клас с актьора Игор Дамянов, който прочете пред дванайсетокласниците първа глава от една […]

28 ноември – Ден на учителя по френски език

На 28 ноември 2019 г. световната общност за първи път ще отбележи Деня на учителя по френски език – празник, който има за цел да привлече вниманието към професията на учителя по и на френски език навсякъде по света, където се провежда билингвално обучение. Във връзка с това честване ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ Благооевград бе […]

XVIII Национално състезание по природни науки и екология

Тази година  XVIII Национално състезание по природни науки и екология се проведе от  22 до 24 ноември в град Търговище. Учениците от 12.е клас, Атанасия Илиева, Александра Манасиева и Любомир Новоселски с ръководител Мария Веселинска, разработиха игра “Екомания”. Играта може да се използва в часовете по екология, биология и здравно образование в 10. клас. Заради […]

Eкскурзия с образователна цел до Рожен- ския манастир, Мелник и Рупите

За да запазим България жива, трябва по-често да си припомняме уроци- те по родолюбие, завещани ни от нашите прадеди. Трябва да се гордеем с традициите, с богатата духовност на своята древна култура, трябва да  пазим самобитността си. Водени от тази мисъл, на 16.11.2019 г. ученици от XI и XII клас на ЕГ „Акад. Л. Стоянов”, […]

Годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

От 22 до 24 ноември 2019 г. в Университетски център „Бачиново“ към Югозападния университет в Благоевград ще се състои годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, на тема: За повече динамика, креативност и новаторство в преподаването на френски език. Четирима лектори от Франция ще проведат обучителни ателиета. Участниците в […]

Отчет към 30.09.2019 г.

Обучение на педагогически специалисти на тема “Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда”

От 30 до 31 юли 2019 г. в гр. Банско Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” град Благоевград в качеството му на възложител и обучителна организация „Раабе България” ЕООД проведоха обучение на 36 педагогически специалисти от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” град Благоевград по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. Обучението бе на тема: […]

Състезания и конкурси по математика

Страницата е в процес на обновяване!

Състезания и конкурси по ИТ

Страницата е в процес на обновяване!

Проект „Вода“ на програма „Еразъм+“

„Раздела“ е високо билно понижение в Северозападна Рила. Намира се на над 2600 метра надморска височина. Това място е важен кръстопът на туристическите пътеки от и за Седемте рилски езера, хижа „Иван Вазов“, хижа „Мальовица“, Урдиния циркус, хижа „Ловна“, Рилски манастир и пътеката по Зелени рид. „Раздела“ е интересен и с това, че е вододел [...]

Успявай чрез Еразъм+

Предвиждаме провеждане на Ден на отворените врати “Успявай чрез Еразъм+” на който ще бъдат представени ученически проекти, разработени в рамките на проект “Вода” (№ 2017-1-BE01-KA219-024736_9), с които наши ученици завоюваха призови места на национални и международни състезания през учебната 2018-2019 година. Ще бъдат представени ученическите разработки: 1. “Докога” (представяща физикохимично и микробиологично изследване на водата […]

Програма 8 А клас

Програма 8 Б клас

Програма 8 В клас

Програма 8 Г клас

Програма 8 Д клас

Програма 8 Е клас

Първо място на Национален конкурс „Зелена планета“

Мартин Гърнев от ХI Д клас спечели първо място на Националното състезание „Зелена планета“ с разработката „За да ги има Седемте рилски езера“. Състезанието се организира от Руския културно-информационен център и Фондация „Устойчиво развитие за България“ и е етап от едноименния международен конкурс. Нашият проект ще участва в международния етап в номинация „Природата – безценен […]

Отчет към 30.06.2019 г.

Дипломи за владеене на френски език DELF B1и B2 от френското министерство на образованието

Зa поредна година учениците от френските паралелки на Езикова гимназия доказаха своите знания по езика и 37 от тях получиха дипломи за владеене на френски език DELF B1и B2 от френското министерство на образованието, а трима от 12 клас са приети в университети във Франция с ниво C1.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ФРЕНСКИ ЕЗИК “ЗЛАТНОТО ПЕРО” – 2019

ЛАУРЕАТИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ФРЕНСКИ ЕЗИК “ЗЛАТНОТО ПЕРО”- 2019 Конкурсът се провежда под патронажа на г-жа Жаки Деромеди-сенатор, представляващ французите, пребиваващи извън Франция, в сътрудничество със сдружения Алианс франсез по света и асоциация “Защита на френския език”. Конкурсът преминава през 2 етапа. На първия кръг, комисия от преподаватели от ЕГ “Акад. Л. Стоянов” оценява […]

КОНКУРС ПО ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

УЧЕНИЦИ ОТ ЕГ ТРАДИЦИОННО СА НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА ПО ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК През 2019 Конкурсът по превод за ученици от Френските езикови гимназии, организиран от Сдружението на преводачите и ИК Колибри, навърши вече 36 години. Тази година в конкурса участваха над 750 ученици от цялата страна. Анелия Колева XIIв клас […]

Обмен по програма „Ронсар“

В рамките на програмата за мобилност на учениците, наречена „Ронсар“, Йоана Димитрова бе посрещната през месец май в Гимназия Champolion в гр. Гренобъл. Тя оттпътува за Франция в начало на месец май и учи във френската гимназия един месец. По време на  престоя си във Франция ученичката от Х г клас бе настанена в семейство на френски […]

Прием

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности може да видите от ТУК Профил Паралелки Ученици Срок на обучение Балообразуващи предмети Конкурсни изпити АЕ-ИспE 1 26 5 години БЕЛ, Математика […]

Европейски образователен проект “Вода”

Учениците от Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов”, работещи по Европейски образователен проект “Вода”, финансиран по програма “Еразъм+”, участваха в инициативата на УНИЦЕФ и МОН “Най-големият урок в света” в подкрепа на Глобалните цели за устойчиво развитие. Занятието “Малък сладък живот”, при което направихме физикохимичен и биологичен анализ на водата на река Благоевградска Бистрица е свързано […]

Първо място на Международен екологичен форум

На 31 май и 1 юни 2019 година в град Силистра се проведе Международен екологичен форум “Сребърна 2019”. Нашите участници Калина Грънчарова от 10 В клас и Даниела Йовкова – учител по биология, представиха блестящо своя проект “Защото не могат да избягат”. Разработените материали доказаха богатството на растителноста, обитаваща Кресненското дефиле и предложиха нетрадиционни мерки […]

Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – победител в надпреварата „Училище на годината 2019“

В навечерието на Деня на българската просвета и култура на тържествена церемония в зала „Пейо Яворов“ – Благоевград, гимназията ни бе отличена с престижната награда „Училище на годината“. Наградата бе връчена лично на директора на гимназията – госпожа Тинка Попова, от кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов. Със спечелването на приза училището ни […]

Прекрасна изненада

На 10 май Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ отбеляза тържествено 35-годишнината от създаването си. След приказния концерт, организиран от екип от учители и ученици, начело с преподавателя по български език и литература госпожа Ирина Реджова,  празникът продължи с официална вечеря. Там ръководството и учителите получиха прекрасна изненада. Зрелостниците от випуск 2019 подариха торта за „рождения […]

Национална олимпиада по астрономия

В град Стара Загора на 20. и 21. април се проведе XXII национална олимпиада по астрономия. Езикова гимназия  и град Благоевград бяха представени от Нели Иванова Димитрова, 10. „е“ клас, която участва в националния кръг за четвърта поредна година. В конкуренцията на още 28 деца Нели се класира 12. Пожелаваме й бъдещи успехи!

ХХI Национален ученически празник “За хляба наш…”

Първо място за научна разработка на национален конкурс, завоювано от наша ученичка Катерина Пешева от Хг клас завоюва първо място за научна разработка в рамките на ХХI Национален ученически празник “За хляба наш…”, който се проведе на 19 и 20 април в Благоевград. Тя представи  проекта си “Отдалеко, за да е леко…”, чрез който популяризира […]

Ден на химията

С ден на химията бе отбелязана 150-тата годишнина от създаването на Периодичната таблица и 185 години от рождението на създателя й Дмитрий Менделеев. В събитието, организирано от катедра „Химия“ и с участието на Съюза на химиците в България и РУО-Благоевград,  се включиха ученици от Благоевградска и Кюстендилска област, студенти и преподаватели. Младите химици се запознаха […]

Конкурс за превод

Във връзка с 35 годишнината от създаването на нашата гимназия бе организиран конкурс за превод на откъс от произведението „Мехмед Синап“ на патрона на гимназията академик Людмил Стоянов. Преводът на художествен текст изисква усъвършенствани езикови компетенции, поставя семантични предизвикателства пред преводачите и изисква да се предадат не само думичките, но и смисъла на това, което […]

35 години ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”

Iнтернационален франкофонски театрален училищен фестивал – Стара Загора, 2019

От 11 до 14 април 2019 ученици от “Езикова Гимназия акад. Людмил Стоянов” от 8. клас (Мира Петрова и Мартина Генова), 9. калс (Бояна Иванова, Димитрина Белниколовска и Калина Стойчева)и 10. клас (Мария Божинова,Теменужка Тодева,Татяна Сапунджиева, Таня Танушева и Виктория Станкова) взяха участие в интернационалния франкофонски театрален училищен фестивал в Стара Загора. Ръководител на театралната […]

Национален кръг на олимпиадата по география и икономика

Национален кръг на олимпиадата по география и икономика 12-14 април 2019 г., град Видин Рая Янек Георгиева, ученичка от XIг клас в Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ участва в XV национална олимпиада по география и икономика. Нашата ученичка беше представител на област Благоевград във възрастова група X-XII клас.

УСПЕХ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 2019

За поредна година резултатите на националния кръг на олимпиадата по френски език, проведен на 23 март 2019 в гр. Плевен, ни изпълниха  с гордост. Две ученички от XII клас получиха отлични оценки  МАРИЯ ГЯУРСКА -Отличен 5.75 – ХIIв и ИВАНА БОЯНОВА – Отличен 5.50- XIIг Поздравления и за останалите 15 ученици от ЕГ „Акад. Людмил […]

НАГРАДА ОТ МАРАТОН ПО ПИСАНЕ

С особена гордост добавяме още едно постижение към многобройните пожънати успехи от възпитаник на ЕГ „ Акад. Людмил Стоянов“, Трето място в национален мащаб на Маратон по творческо писане завоюва АНЕЛИЯ КОЛЕВА – XIIв Традиционният конкурс по творческо писане, „Marathon d’écriture“, се проведе през м. март – месеца на Франкофонията, по инициатива на Асоциацията на […]

„Ледена любов“

С много силна емоция и завладяващ разказ проф. Пимпирев запозна учениците от ЕГ“ Акад. Людмил Стоянов“ с антарктическите си експедиции и работата на своя екип. Срещата бе проведена на 17.04.2019г., в навечерието на отбелязване на 35 години от основаването на ЕГ, с ученици от 9 и 10-те класове. С голям интерес и внимание бе изслушан […]

ВИКТОРИНА, ПОСВЕТЕНА НА 35-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕГ „АКАД. Л. СТОЯНОВ“

На 11.04.2019 в аудиторията на ЕГ се проведе викторина, послучай юбилея на училището. Тя бе организирана от двете английски паралелки 8а и 8б под ръководството на г-жа Красимира Топузова. Целите на викторината бяха образователни, възпитателни и развиващи: а) Образователните цели включваха: запознаването на новоприетите осмокласници в ЕГ с нейния патрон – акад. Л. Стоянов и […]

Победител в състезанието на НАСА „Учен за един ден“

      През месец февруари се проведе конкурс за есе  „Учен от НАСА за един ден“. Учестваха ученици от 12. български града, разделени в три категории: 5-6 клас, 7-8 клас и 9-12 клас. Ученичката от 10 „е“ клас Нели Димитрова взе първо място в категорията 9-12 клас. С това тя получи право есето й да бъде […]

„Моята гимназия през моите очи“

Състезанието по ИТ  „Моята гимназия през моите очи“ се проведе на 18-19.03.2019 г. и бе организирано по случай 35-годишнината на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. В него взеха участие ученици от 8. до 11. клас. Наградени в категория „Презентации“ са: Мария Божинова, Мария Хайдушка, Ангел Боянов, Дарина Стоянова, в категория „Постери“ –  Никол Вълева, Симона […]

„Заедно за солидарна Европа“

От 24 до 29 март в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“  се проведе среща по проект „Заедно за солидарна Европа“ от програмата Еразъм+ с участие на ученици и учители от училищата-партньори от гр. Крайова, Румъния,  гр. Клайпеда, Литва и нашата гимназия. По време на срещата участниците работиха в следните ателиета:  Отсъствия от училище-причини и последствия, Изработване […]

Резултати от училищния кръг на Международното състезание по английски език – Кенгуру

Резултати от училищния кръг на Международното състезание по английски език – Кенгуру

Регионално състезание по природни науки /химия/

На 05.03.2019г. в нашата гимназия се проведе регионално състезание по природни науки /химия/ с ранг на приемен изпит за кандидатстване в ХТМУ. Състезанието  се проведе в седмицата на природните науки, обявена по повод 35  – годишният юбилей на ЕГ. В състезанието взеха участие ученици от 11 и 12 клас, които се справиха отлично. За доброто […]

Отчет към 31.12.2018 г.

141 години от Освобождението на България

По повод 141 години от Освобождението на България, на 3 март 2019 г. ученици от Езиковата гимназия взеха участие в тържественото честване на Националния празник в Благоевград. Борислав Давидков и Васислав Велев от 12 б клас, Асен Георгиев и Васил Добрев от 12 е клас, Константин Илчев от 12г и Александър Стоянов от 11е ,  […]

Национален конкурс “Ще обичам таз земя и тоз народ“

На 28 февруари 2019 година на тържествена церемония в Регионална библиотека “Захарий Княжески”- гр.Стара Загора бяха отличени призьорите от Втори национален конкурс “Ще обичам таз земя и тоз народ“, вдъхновен от завета на Славейков и стихотворението му “Татковина” и  организиран от Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ със съдействието на Община Стара Загора. В категорията […]

Отчет към 30.09.2018 г.

Поетичен рецитал „С България в сърцето“

Първо място за нашата ученичка Христина Цонкова от XI „а“ клас  в конкурса – поетичен рецитал „С България в сърцето“ На 06.03.2019 г. в Регионалния исторически музей – Благоевград, се състоя конкурсът – поетичен рецитал „С България в сърцето“, в който взеха участие представители на всички училища в Благоевград. В оспорвана надпревара нашата ученичка Христина […]

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

На основание Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия в гимназията от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително. Учебните занятия за учениците от ЕГ “Акад. Л. Стоянов” ще бъдат възобновени на 12.03.2020 г. от 07:30 часа. Следете сайта на гимназията за още информация!

Клуб ,,Военна история”

На 22 февруари клуб ,,Военна история” към Националната гимназия за древни езици и култура ,,Св. Константин Кирил Философ” посети Езикова гимназия ,,Акад.Людмил Стоянов”. Клубът за военна история, с ръководител Тихомир Ценов, работи на принципа на лекции и след тях дискусии на дадена историческа тема, с цел разясняване на материала.   Езиковата гимназия в Благоевград също […]

Състезание по немски език КЛЕТ

Най-после дългоочакваните резултати от състезанието по немски език КЛЕТ са известни. Отново учениците от ЕГ”Акад.Л.Стоянов” са сред първите. Поздравления!    На 18 и 19.01.2019 г. в Ловеч се проведе Националното състезание по немски език КЛЕТ. Участие взеха 11 ученици от всички класове. Резултатите впечатляват. Първо място на ниво В1 заема Десислава Милушева от 10е клас, […]

Посланик за един ден

Моника Митова от 11 „б“ клас е победителят, избран от вицепрезидента Илияна Йотова в инициативата „Посланик за един ден“ На 25.02.2019 г.  нашата ученичка  Моника Митова бе гост на „Дондуков“ 2, където разговаря с вицепрезидента Илияна Йотова за проблема с нарастващата агресия сред учениците и потъпкването на основни човешки права, както и възможните начини за […]

,,Ученически игри”

От 18 до 22 февруари се проведоха ,,Ученически игри”, организирани от Община Благоевград. В състезанието взеха участие ученици от 8 до 12 клас от Езикова гимназия ,,Акад. Людмил Стоянов”. Общинските финали по волейбол приключиха с изключително голям успех както за девойките, така и за юношите. Девойките във възрастовите групи 8-10 клас и 11-12 клас се […]

Конкурс за рисунка или снимка на тема: „Ковачевица-(не) преходна във времето”.

По случай 35-годишнината на ЕГ ‚‚Акад. Л. Стоянов” Благоевград ще се проведе конкурс за рисунка или снимка на тема:   „Ковачевица-(не) преходна във времето”. Регламент за участие в конкурса: В конкурса могат да участват всички ученици на ЕГ-Благоевград. Рисунката да бъде с формат А4 и нарисувана с цветни моливи, пастели (флумастери), маслени, акварелни или темперни […]

Работилница за добро 2018

Коледно настроение

На 18 декември учениците от 8в и 8г класове участваха в  традиционното тържество по случай коледните и новогодишни празници. С много вдъхновение и ентусиазъм,  те изпълниха стихотворения, песни и сценки на френски език  пред своите родители и приятели. С отличното си представяне те показаха не само своите артистични умения, но и колко бързо напредват в […]

В час по география

“Ученици от девети клас посетиха метеостанцията в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в час по география. Доцент Стоилов  ги покани в контролната зала, откъдето се предават данните в сайт solarenergy.swu.bg. Освен актуална информация за състоянието на атмосферата в Югозападна България, данните се анализират и превръщат в прогноза за времето за следващите дни. Учениците се запознаха с характеристиките […]

Състезание по информационни технологии – „Моята гимназия през моите очи“

По случай 35-годишнината на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград ще се проведе състезание по информационни технологии на тема: „Моята гимназия през моите очи“. Категории: Презентации Видео Постер Състезанието ще се проведе от 18 до 20 март 2019 г. Имате време да творите. Очакваме ви! Важно:  Проектите  да  се изпращат на е-mail: myschooliteg@gmail.com до 11.03.2019 […]

Отново шампиони по речи и дебати на английски език

Учениците от ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ се представиха традиционно силно на първия за годината турнир по английска реч и дебати на фондация „Бест“, проведен в гр . Враца. От там нашите представители се върнаха с три индивидуални отличия- Вили-Ан Донева от 9 „А“ клас спечели бронзово отличие в категория „Проза“ Алекс Тодоров от 12 „А“ […]

Национална викторина на английски език „Образование на бъдещето” 2018-2019

Успех за езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов” на Национална викторина на английски език „Образование на бъдещето” 2018-2019 Учениците от 10 б клас Ангел Георгиев, Валентина Николова, Димитрина Попова и Михаела Смилкова представиха достойно езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов” на регионалния кръг на Националната викторина на английски език „Образование на бъдещето” 2018-2019, като победиха опонентите си […]

Клас за пример! Ученици от Езикова гимназия – Благоевград изразиха съпричастност към съученик, обуха различни обувки

Учениците от 11 Е клас на Езиковата гимназия “Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград изненадаха своя съученик Благовест Каменов, който е със скъсани връзки на глезена, като отидоха на училище с различни обувки, за да изразят съпричастност към неговия здравословен проблем. Благовест вече втора седмица ходи на училище с различни обувки, заради гипса, който носи след […]

Пети национален литературен ученически конкурс на Център „Алеф“ – „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Нашата ученичка Моника Митова от 11 б клас стана носител на първа награда в петия национален литературен  ученически конкурс  на Център „Алеф“ – „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ Ето и нейния разказ: http://alef-bg.org/пътепис-за-мечтата-която-стана-реално/  

Националното есенно състезание по физика

От 01.11.2018 година до 03.11.2018 година в град Сандански се проведе Националното есенно състезание по физика. Нели Иванова Димитрова, ученичка от Х „е“ клас в Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“, спечели Втора награда. Поздравяваме я за успеха и й пожелаваме още награди!

Международен обмен България – Испания

На 16. X.2018г. стартира международен обмен между училище „Карлс Валбона“, гр. Гранолерс, Испания и Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ Благоевград. Престоят на испанските ученици продължи до 22. X. 2018г. В програмата на обмена бяха включени разнообразни дейности, между които презентация на тема: „Мултикултурна среда“, посещение на часове по английски и испански език, музика и информационни […]

Участие в международна среща в гр. Клайпеда, Литва

От 6 до 12 октомври 2018г. се проведе планирана международна среща по проект „Заедно за солидарна Европа“ по програма Еразъм+, в който нашата гимназия участва като партньор заедно с ученици от гр. Клайпеда, Литва и ученици от гр. Крайова, Румъния. Учениците, участвали в срещата, Кристина Попова, Борислава Ивановска и Калина Грънчарова от Х клас, Владислава […]

Международен обмен

За четвърта поредна година ученици от 10 клас от езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” участваха в учебно-културен обмен с училище Alfred Mezieres, Longwy, Франция. В програмата беше включено посещение на учебни часове по различни учебни дисциплини, запознаване с географските, икономическите, индустриалните и кулинарните особености на региона. Учениците успяха да се докоснат и до френската култура […]

Отчет към 30.06.2018 г.

Отчет към 31.03.2018 г.

Сертификати на Кеймбридж

Езикова гимназия отбеляза деня на Европейските езици с връчването на сертификатите на Кеймбридж. За пета поредна година г-жа Попова връчи сертификатите на учениците от гимназията успешно положили изпити за В2 и С1.

Програма 9 А клас

Програма 9 Б клас

Програма 9 В клас

Програма 9 Г клас

Николай Куколев

+ Катедра: История и цивилизация + Трудов стаж:  + e-mail: kukolev@egblg.com Facebook Twitter Email

Екатерина Деливерска

+ Катедра: Немски език + Трудов стаж:  + e-mail: deliverska@egblg.com Facebook Twitter Email

Ралица Станоева

+ Катедра: Физика и астрономия + Трудов стаж:  + e-mail: stanoeva@egblg.com Facebook Twitter Email

Програма 9 Д клас

Програма 9 Е клас

По-сигурен сайт с HTTPS и SSL сертификат

От днес, 26 октомври 2017 г., основният сайт на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” ще бъде по-сигурен чрез криптирана връзка и SSL сертификат. Предвид последните тенденции и нуждата от защита на информацията, ние следваме стъпките и правим всичко, за да може Вие да се чувствате сигурни в интернет пространството. Поетапно ще въведем защитата за всички […]

ЛАУРЕАТИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ФРЕНСКИ ЕЗИК “ЗЛАТНОТО ПЕРО”- 2018

Конкурсът се провежда под патронажа на г-жа Жаки Деромеди-сенатор, представляващ французите, пребиваващи извън Франция, в сътрудничество със сдружения Алианс франсез по света и асоциация “Защита на френския език”. Конкурсът преминава през 2 етапа. На първия кръг, комисия от преподаватели от ЕГ “Акад. Л. Стоянов” оценява знанията по френски език и история и цивилизация на Франция. […]

Наш ученик най-добър в 10-ТОто ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА МЛАДЕЖКИЯ СТАРТЪП ФОРУМ „ИЗГРЯВАЩИ ЗВЕЗДИ“ НА JA БЪЛГАРИЯ

Проектът Knnect.Me на ученика Георги Мутафчиев от 11е клас се пребори с над 10 студентски СтартЪпа и спечели наградата за най-добър студентски СтартЪп на 2018-та година в десетото юбилейно издание на най-големия бизнес форум за ученици и студенти в България – „Изгряващи звезди 2018“, организиран от Junior Achievement Bulgaria, в партньорство с Citi Bank Bulgaria […]

За пореден път ученик от Езикова Гимназия “Академик Людмил Стоянов” намира място сред отличените в традиционния конкурс по превод на проза и поезия.

Националният конкурс по превод се организира за 30. път от издателство “Колибри” и Съюза на преводачите в България със съдействието на Френския институт, гр. София. Провежда се в 3 етапа. В първия и втория кръг тази година учениците превеждаха текстове на нобеловия лауреат за литература за 2014г. Патрик Модиано, а в третия от Ромен Ролан. […]

Повод за гордост в края на учебната година!!!

В топ 3 отново Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” на Национално състезание “Технологии, творчество, предприемачество”, проведено в гр. Гоце Делчев 01-02 юни 2018г. Ученичките Асена Христова( 8д) и Дарина Сарафова (8е) се класираха на 2-ро и 3-то място в категория “Web сайт” под методическото ръководство на ст. учител по информатика и ИТ- Боряна Танчева. Благодарение […]

Национална олимпиада по астрономия

От 05.05. 2018 г. до 06.05. 2018г. в гр. Кърджали се проведе ХХI -та национална олимпиада по астрономия. Езикова гимназия бе представена от Нели Иванова Димитрова, ученичка от IX “е” клас. В третото си поредно участие в национална олимпиада по астрономия Нели се представи достойно  и ни даде повод за гордост. Пожелаваме още много успехи […]

Награда в конкурс по превенция на наркоманиите

Първо място за разказ в конкурса „Човекът – свободен и независим“, организиран от  Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества, спечели Богомила Велева от 10 „б“ клас. Поздравяваме Богомила за достойното представяне и желаем още творческо вдъхновение!

Безпрецедентен успех за Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“

Ученикът от 12. клас Кирил Иванов е лауреат на XXXVII Национална олимпиада по български език и литература. Това постижение потвърждава традициите на нашите възпитаници в отличното представяне на тази олимпиада. През последните три години един от лауреатите беше представител на Езиковата гимназия – Северина Станкева, Георги Георгиев и Кирил Иванов. Този случай е безпрецедентен за […]

Олимпиада по история

Единадесетата национална олимпиада по история и цивилизация се проведе от 20.04. до 22.04.2018 г. в Кърджали. Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ имаше трима представители – Кирил Иванов, Веселина Балабанова и Виктор Котев. Постижението им заслужава особено внимание, тъй като успехите в тази област изискват дългогодишна работа от учениците и от техните преподаватели – Антоанета Пашова […]

Модел за подражение

“Можем всичко, стига да го решим”. Доказаха го учениците от 11г  клас под наставленията на г-жа Б. Танчева, учител по информатика и ИТ.  Учениците отбелязаха 23 април – световния ден на книгата с преписа на най-важната книга за българите, която ще пребъде през вековете – „История славянобългарская“. “Преписа организирано и съвестно бе осъществен за един […]

Microsoft office specialist

От 2017 г. към Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ е открит и функционира certiport сертификационен център. През учебната 2017/2018 година по проект „Твоят час“ под ръководството на учителя по информационни технологии Иоан Иванов бе сформирана група „Мicrosoft office specialist“. След проведеното обучение и след успешно положен изпит всичките 11 ученици от групата бяха сертифицирани и […]

Пореден успех по немски език

Катедрата по немски език  с гордост отбелязва успехите, постигнати от Кристина Златкова, ученичка на г-жа Вера Кацарска в 12 клас – отличен резултат (Отличен 5,75) на Националния кръг на олимпиадата по немски език, с който може да кандидатства във всички университети с примен изпит по немски език и немска езикова диплома – DSD II с […]

За пореден път ученици от ЕГ с отлични резултати на олимпиадата по френски език

Рая Георгиева от Х г клас е на второ място, а Кристина Траева от ХII г клас и Надежда Петелова от ХII в клас са с оценки 5.50 на националната олимпиада по френски език. Браво, момичета!

Участие на наш ученик в Националната олимпиада по физика

Асен Георгиев от 11е клас представи гимназията ни на Националната олимпиада по физика, която се проведе в периода 02-04.04.2018г. в гр. Русе. Той премери сили с най-добрите физици в страната и ни даде поредния повод за гордост. Пожелаваме му още много успехи!

Участие в международна среща в гр. Крайова, Румъния

От 11.04 до 17.04.2018 г. се проведе международна среща по проект „Заедно за солидарна Европа“ по програма Еразъм+, в който нашата гимназия участва като партньор заедно с ученици от гр. Клайпеда, Литва и ученици от гр. Крайова, Румъния. Представители от Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ бяха ученичките от 9 клас Кристина Попова и Борислава Ивановска […]

I място за Моника Митова от 10 б клас в национален литературен конкурс

Моника Митова от 10 б клас бе отличена с голямата награда в V национален литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Есето на Моника бе класирано на първо място от авторитетно жури –  Михайлина Павлова – журналист в БНР, Румен Леонидов – поет, публицист и […]

Национална викторина на английски език „Образование на бъдещето“ за 2017-2018 учебна година

Десетокласничките Христина Цонкова от 10 а клас, Инна Хайтова, Мария Таушанова и Сабел Башева от 10 б клас спечелиха финалния кръг на Националната викторина на английски език „Образование на бъдещето“ за 2017-2018 учебна година Момичетата представиха отлично нашето училище след успешното преминаване на едно от шестте регионални състезания в Благоевград, Бургас, Варна, Плевен, София и […]

Отличничките от 11 е клас Йоана Мисиркова и Калина Якимова представиха училището на националния кръг на многоезичното състезание, проведено в гр. Плевен

Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст в една възрастова група: за ученици от ХІ клас. В Плевен Йоана и […]

Масов успех на олимпиадата по френски език

15 ученици от 8 до 12 клас взеха участие в Националната олимпиада по френски език, която се проведе на 24 март в град Пловдив. С благодарност, поднасяме своите поздравления на всички участници за високите постижения и достойното представяне на ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”.   Гордеем се с вас! Катрин Златкова Георгиева  VIII Г Димитър Янков Бундов VIII […]

Славчо Балабанов от 8 б клас стана шампион на Националното състезание по чужди езици „Аз мога тук и сега“

Учениците от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ в гр. Благоевград взеха успешно участие и в Националното състезание по чужди езици „Аз мога тук и сега“, проведено в гр. Девин. Никол Хайтова, Магдалена Танчева, Биляна Радева и Веселина Балабанова от 12 б клас, както и Стефани Бачева, Ралица Манолова, Лиляна Терзиева и Александра Йорданова от 12 а […]

Отново шампиони на състезанията по английска реч на BEST FOUNDATION! БРАВО, момичета и момчета!

Отборът по речи и дебати на ЕГ „Акад.  Людмил Стоянов“ се представи традиционно силно на отминалите два регионални турника по английска реч на BEST Foundation, които се проведоха в град Плевен през ноември и в град София в края на февруари. В рамките на състезанието учениците имат право да се състезават в няколко категории- „Поезия“; […]

Да наблюдаваш Хигс бозона вече не е химера за учениците от ЕГ “Акад. Людмил Стоянов“

На 26 март 2018 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” ученици от цялата страна взеха aучастие в Първия международен майсторски клас на Церн. ЕГ”Акад. Людмил Стоянов“ бе достойно представена от своите ученици. Нели Димитрова, Благовест Каменов и Асен Георгиев, които влязоха в ролята на учени и имаха възможност активно да преживеят как […]

ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО

На 13 и 14 март проведохме втората фаза на конкурса „Грижата за здравето е инвестиция в бъдещето“. Благодарим на всички, които участваха, защото всички защитиха много добре своите проекти. От всички явили се в първата фаза до втори етап на конкурса бяха допуснати общо 30, които се състезаваха в четири направления – видео, плакат, презентация […]

Урок по география в Мястото- Младежкото пространство в Благоевград

Да изучаваш география на Европа днес, без да се запознаваш в възможностите, които Европейският съюз ти дава, е остаряло и непрактично.  Мястото- Младежкото пространство в Благоевград беше класната стая в час по география за учениците от 9 клас. Темата на срещата бе запознаване с възможностите, които програма „Еразъм+“ предлага индивидуално за младите хора-младежки обмени, обучения, […]

Повод за гордост

На 18.03.2018 в София се проведе поредното издание на ежегодния национален конкурс ОРФЕЕВА ДАРБА. Нашите възпитанички Надежда Ирибозова от 9е клас и Калина Колева от 10а клас се представиха пред журито (сред чийто членове бяха Мими Иванова и Хайгашот Агасян) за първи път като дует и заслужено спечелиха техните овации и сребърен медал в своята […]

С поетично-музикален спектакъл „На теб, Българийо свещена…“ Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград, отбеляза 140-годишнината от Освобождението на България

С изключително вълнуващ спектакъл в зала „Пейо Яворов“ учениците и учителите на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“  отбелязаха 140-годишнината от Освобождението на България. Поетично-музикалната програма, пресъздаваща едни от най-драматичните и героични моменти от историческата съдба на българския народ, развълнува с драматизации по класически текстове на Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, Антон Дончев, Атанас Далчев […]

50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда – Варна – 2018 г.

  От 17.03.2018 г. до 19.03.2018 г. в гр. Варна се проведе 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Изключително се радваме, че и тази година Езикова гимназия „Акад.Людмил Стоянов“ беше част от това интелектуално състезание в лицето на Любен Новоселски – ученик от Xе клас. Пожелаваме му да бъде все […]

Национална олимпиада по немски език 2018 – Благоевград

На 16.03.2018 г. се откри 11. Национална олимпиада по немски език. За нас като домакини беше чест да посрещнем талантливите участници от цялата страна, които в рамките на два дни трябваше да покажат знанията си в поредното национално състезание.  Началото на Националната олимпиада бе дадено с поздравителен концерт, организиран от Езикова гимназия. Успех и добро […]

Да построим днес нашия европейски град на бъдещето

От 11.03 до 16.03.2018 г. в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ се състоя международна среща по проект „Да построим  днес нашия европейски град на бъдещето“ по програма Еразъм +. Темата на срещата бе „Мястото на културата и изкуството в града на бъдещето“. Гости на гимназията бяха ученици и учители от Румъния, Испания и Франция и представители […]

Олимпийци по немски език

Единадесетата национална олимпиада по немски език се проведе на 16 – 18.03.2017 г. в Благоевград. Организацията на състезанието между учениците, отличени на предходните два кръга, бе поверена на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. С гордост съобщаваме, че наши възпитаници взеха участие във финалния кръг на олимпиадата –Ивана Василева – 10. клас, Диана Плоскова и Петър Петров – […]

Хайку пикник

Ученици от 9в и 9г клас отбелязаха международния ден на Франкофонията като се включиха в поетичен хайку пикник. Мероприятието се организира за първи път от Френски институт, в партньорство с Международната организация на Франкофонията. Събитието уважи и госпожа Симона Митова, началник-отдел Образование към Община Благоевград. Това е момент на споделяне чрез едно обединяващо събитие, каквото е […]

Вълнуващи срещи

На 26.02. 2018г., ученици от групите, работещи по проект “Твоят час” при  ЕГ “Акад. Людмил Соянов”, с ръководители г-жа Самарджиева, г-жа Стоименова и г-жа Сейменска посетиха град София. Там проведоха две срещи, които бяха изключително ползотворни за тях. Първата бе с г-н Леон Бенатов и се състоя в централната софийска синагога. Г-н Бенатов разказа на нашите […]

Mега политическа карта на Европа

Създаването на мега политическа карта на Европа е екипна работа на 9а и 9б клас с ръководители –  Росица Котовска и Надя Вангелова. Картата е с размери  2,2 * 3 метра и е сглобена от 112 части. Учениците, които сега изучават европейския континент по География и икономика успяха да визуализират своите нови знания за страните […]

Спортни успехи на волейболното игрище

Мечтата за успех на младите таланти, възпитаници на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, отново се сбъдна, но този път победата не бе постигната в уюта на класната стая, а на волейболното игрище. Предпоследната седмица на февруари беше изключително преживяване за волейболистите, обучени от учителите по физическо възпитание и спорт Деян Димитров и Николай Наков. С префектната […]

Отчет към 31.12.2017 г.

Работилница за добро

Благодарим Ви! Скъпи, обичани работливци от „ Работилница за добро“ на Езикова гимназия „ Акад. Л. Стоянов“- Благоевград, поклон за вашата всеотдайност, за големите Ви сърца и за доброто, което носите в себе си! С участието на всички паралелки от училището от традиционния благотворителен Коледен базар са събрани 5,855. 27 лева, които вече са преведени […]

Благодарност към родителите

Успехи на наши ученици в билингвално франкофонско обучение

Г-жа Попова връчва сертификат за билингвално франкофонско обучение на учениците Нелина Христова от 12 Г клас, защитила теза по физика, Ина Манолова от 12 В клас, защитила теза по история и Гергана Секулска от 12 В клас, защитила теза по физика. Принос за успешното представяне на изпита на учениците имат  г-жа Дамяна Грънчарова – учител по […]

Честит 1 ноември – Ден на народните будители!

Денят на народните будители е един от най-светлите български празници! Този ден е повод за пореден път да си спомним за галерията от ярки образи, белязали българската култура и образование, да сведем глава пред делото на отец Паисий, Иван Вазов, Петър Берон, Добри Чинтулов, Св. Иван Рилски, Софроний Врачански, Христо Ботев, Васил Левски и др. […]

Балкански шампион по ММА

Венцислав Сотиров от 12 Г клас стана балкански шампион по ММА при юношите в категория до 77 килограма. Титлата той спечели на национална надпревара в столицата на Албания – Тирана. 17-годишният младеж тренира в школата „Ипон“ – Благоевград  само от година и половина и вече е балкански шампион. Венци успя да стигне до първото място […]

Отчет към 30.09.2017 г.

Ден на Европейските езици

На 26 септември Езикова гимназия отбеляза Деня на Европейските езици. Госпожа Попова по традиция официално връчи сертификатите на Кеймбридж на успешно положилите изпит за нивата – Б2 и С1.

Участие на наши ученици в Еко лагер 2017

Моника Митова от X б клас спечели първо място в конкурса за есе на тема „Другият през моите очи“. От 10 до 13 септември в Панагюрище се проведе  Еко лагер 20017, в който участие извоюва и отбор на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. Квотата за участие спечели разработката на Моника Митова от X б клас, […]

Програма 10 А клас

Искра Митова

+ Катедра: Математика + Трудов стаж: + e-mail: mitova@egblg.com Facebook Twitter Email

Росица Котовска

+ Катедра: Изобразително изкуство + Трудов стаж:  + e-mail: kotovska@egblg.com Facebook Twitter Email

Мария Стоянова

+ Катедра: Английски език + Трудов стаж:  + e-mail: m_stoyanova2012@egblg.com Facebook Twitter Email

Антония Сивикова

+ Катедра: Немски език + Трудов стаж:  + e-mail: sivikova@egblg.com Facebook Twitter Email

Катя Габерска

+ Катедра: Испански език + Трудов стаж:  + e-mail: gaberska@egblg.com Facebook Twitter Email

Програма 10 Б клас

Програма 10 В клас

Програма 10 Г клас

Програма 10 Д клас

Програма 10 Е клас

Важно! Информация за ученическите униформи

Магазинът за ученическата униформа на Езикова гимназия се намира на адрес: гр. Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” 51Б. Работното време е всеки делничен ден от 9.00 до 19.00 ч.

Отчет към 30.06.2017 г.

Призово място за наша ученичка в национален литературен конкурс

  Борислава Ангелова от 9 „д“ клас спечели първо място в националния литературен конкурс на тема: „Ти го чакаш от години цяли – / чудото дохожда всеки час“, обявен от 105. СУ „Атанас Далчев“, гр. София. Освен с почетна грамота, Борислава бе отличена и с предметна награда. Грамоти за участие в конкурса получиха още Моника […]

Национален технологичен фестивал “СофтУни ТехФест”

Отборът Creative Multiverse, съставен от Георги Мутафчиев и Асен Георгиев – ученици в 10-ти клас на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”, спечели почетното трето място на националния технологичен фестивал “СофтУни ТехФест”, организиран от Софтуерен Университет. До финал на състезанието бяха допуснати 12-те най-добри отбора, от които бяха излъчени тримата победители. Запознайте се с проекта, с […]

Награда “Неофит Рилски”

Ръководството и педагогическият екип на Езикова гимназия са горди с постиженията на своите колеги. Господин Владиков, учител по български език и литература, получи престижната награда “Неофит Рилски” на МОН. Това е голямо признание за изключителния му професионализъм, всеотдайност и цялостна дейност! Признание за висок професионализъм на учителите в нашето училище е наградата на госпожа Гълъбова, […]

Масово успяхме на изпитите за DELF B1 и DELF B2

Учениците от X, XI и XII клас от френските паралелки, положиха успешно изпита за DELF B1 и DELF  B2 за 2016-2017 учебна година.

ХХ олимпиада по астрономия

В периода от 05. 05. до 07. 05. 2017 година в град Шумен се проведе националният кръг на юбилейната ХХ олимпиада по астрономия. Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“, гр. Благоевград, беше представена от Нели Иванова Димитрова /VIIIе клас/. Нели успя да се класира седма в конкуренцията на още 43 деца в нейната възрастова група /почти […]

Наградата „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт”

Марчела Султинова спечели нагарадата. Наградата „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт” за постижения на учители в хуманитарната област „Български език и литература”, връчена от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий”.

Националния фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

Талантливи ученици от девети клас на езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” спечелиха грамота за най-добро театрално групово изпълнение на Националния фестивал на авторската драматургия и театър на английски език, който се проведе в Кюстендил на 1 и 2 април 2017 г.  Пиесата им “Несигурностите на Меган” бе оценена високо от журито и публиката.  Тя засяга проблемите […]

Имаме си европейски вицешампион по Таекуон-До

Атанас Росенов Пищалов от 9а клас на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов“ стана вицеевропейски шампион по Таекуон-До на Европейското първенство в град Ливърпул, което се проведе от 26– 30 април 2017г. Достигането до финал стана след убедителни победи над участници от Испания, Уелс и Украйна. Атанас зае 2-ро място в своята категория до 63 кг.

Обмен България – Франция

В периода от 27.04. до 02.04  двадесет и двама френски ученици гостуваха на свои връстници от Езикова гимназия. Учебно-културния обмен се провежда за втора поредна година. През есента наши ученици ще вземат отново участие и ще гостуват на семейства от град Лонгви, Франция.

Отчет към 31.03.2017 г.

Посещение на Негово превъзходителство посланика на Република Франция в България

На 20 април Негово Превъзходителство посланика на Република Франция в България     г-н Ерик Льобедел посети ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград. Той бе придружен от директора на Френски институт в България г-н Гийом Робер. В разговор с г-жа Тина Попова – директор на гимназията, бе подчертано удовлетворението и на двете страни от съвместната работа до този […]

Сабел Башева от 9 „б” клас участва в семинар в град Варна след спечелен конкурс за есе

Сабел Башева от 9 „б” клас участва в семинар в град Варна след спечелен конкурс за есе Ученичката Сабел Башева от 9б клас от ЕГ Благоевград, участва в конкурса за есе “Как бих промотирал Европа, ако бях посланик на ЕС” и се класира за участие в XX Пролетен семинар на тема “България 2017 – 10 […]

Моника Митова от 9 „б“ клас спечели една от петте стипендии в страната за обучение по английски език

Моника Митова от 9 „б“ клас спечели една от петте стипендии в страната за обучение по английски език Заедно със своята съученичка Богомила Велева спечелиха и финансиране за разработени от тях проекти на проведено в АУБ обучение Ученичката Моника Митова от 9 „б“ клас спечели една от петте в страната пълни стипендии за първото по […]

Наши ученици, победители в националното състезание по реч и дебати, заминават на световно в САЩ

Днес в Американския университет в Благоевград се проведе националното състезание по Реч и Дебати на организацията BEST, което изпраща класираните на първите две места участници на световното в САЩ. Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” Благоевград с гордост може да се похвали със заелите второ място в категорията „Дуо“ единадесетокласнички Магдалена Танчева и Нели Величкова и […]

Национален победител във финалното състезание на викторината на „Дарби“

Отборът на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, с представители Веселина Балабанова, Нели Величкова, Биляна Радева, Никол Хайтова и ръководител Миглена Лулейска, спечели първо място в националната викторина на английски език „Образование на бъдещето” – 2016-2017, по-известна като викторината на “Дарби”. Официален партньор на Викторина 2016-2017 е Британски съвет България. Викторината на “Дарби” е единственото по рода […]

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ – „ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ“ – 2017

На световния ден на водата, отборът на Езикова гимназия”Акад. Людмил Стоянов” гр. Благоевград, съставен от Вяра Хаджиева, Павела Костова и Георги Мутафчиев, с ръководител Ст.Михайлова, спечели първо място в националното състезание “Водата – извор на живот”, провел се на 22.03.2017г. в град Бургас.  

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ – 2017

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ–2017г. За втора учебна година ученик от нашата гимназия намира място сред 20-те най-добри химици от втора възрастова група в страната. Благовест Каменов от IXеклас, единствен от област Благоевград, бе допуснат от Националната комисия за участие в 49-та Национална олимпиада по химия, която се проведе на 17-19.03.2017 год., Камчия. Той представи достойно […]

Девето национално състезание по информационни технологии

На Деветото национално състезание по информационни технологии, Благоевград, 17 март– 18 март 2017 г., учениците от 10 е клас Асен Георгиев и Георги Мутафчиев се класираха на престижното 2-ро място в категория Интернет приложения. Техен ръководител беше госпожа Милка Комитова. Да пожелаем на учениците успех и в бъдеще!

Успех на обора по тенис на маса в Ученическите общински игри

На 01.03.2017г. се проведоха състезания по тенис на маса, които са част от провеждащите се Ученически общински игри. Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ взе участие с четири отбора   по два , съответно момичета и момчета, в двете възрастови групи VIII-X и XI-XII класове. Турнирът протече на принципа на директната елиминация, при което момичетата от двете […]

Национален фестивал на авторска драматургия и театър на английски език

Сборна група ученици от 9-ти до 12-ти клас спечелиха областния кръг на Националния фестивал на авторска драматургия и театър на английски език с представената от тях постановка „Megan’s insecurities”. Актьорският състав включваше: Христина Цонкова, Никола Марценков, Стефани Чобанова, Богомила Велева, Мариета Милушева, Андреа Кирлиева и Марио Матеев. За техния успех допринесе и подкрепата на Емили […]

Утвърден бюджет за 2017 г.

 

Наши ученици, победители в конкурса „10 години България в ЕС: резултати и предизвикателства“, гостуват в Радио Благоевград

На 1 март 2017 година Христина Цонкова от 9 а клас и Георги Мутафчиев от 10 е клас гостуваха в предаването „Днес“ на Радио Благоевград с водещ Давид Калпачки. Поводът за участие бяха спечелените призови места в конкурса, организиран от заместник-председателя на Групата на ЕНП в Европейския парламент – Мария Габриел.                 Двамата ученици на […]

Победи за волейболните ни отбори в Общинския етап на Ученически игри 2016/2017

В периода от 20-ти до 24-ти февруари 2017 година се проведоха ежегодните Ученически игри, организирани от Община Благоевград. Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” участва с 4 отбора в две възрастови групи: VIII–X клас и XI–XII клас, съответно девойки и юноши. Традиционно възпитаниците на гимназията се представиха успешно – всички отбори се класираха за финалите, като […]

Ученици и учители от Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” и детска градина “Детски свят” – Благоевград приключиха проект, свързан с възпитанието на младото поколение в уважение към природата и нейното опазване

След одобряване на проекта „Зелена приказка без край“ начертахме план /със срокове за изпълнение на отделните дейности/, който следвахме стриктно: Подбрахме екип от преподаватели и ученици, отговорни за написване и оформление на книжката: а/ в написването на приказките се включиха 16 ученици от X и XI класове. Приказките са разнообразни, с различни герои и поучителни […]

Посещение на Брайън Стимлър – съветник по Обществените въпроси в Посолството на САЩ – България

На 17.02.2017 г. Брайън Стимлър – съветник по Обществените въпроси в Посолството на САЩ – България, посети Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“, където се срещна с отбора по речи и дебати на B.E.S.T. Foundation на Езикова гимназия, с директора на Езикова гимназия – Т. Попова и ученици.

Състезание по реч и дебати

Отборът на благоевградското езиково училище „Акад. Л. Стоянов“ бе отличен с първото и най-престижно място за най-голям отбор с най-много спечелени награди в сътезанието по Реч и Дебати на фондация BEST (Bulgarian Speech and Debate Tournament- Български турнири по Реч и Дебати). То бе проведеното за трета поредна година в езиковата гимназия в Пазарджик- „Бертолт […]

Отчет към 31.12.2016 г.

   

Скъпи Егейци!

Благодарим Ви за труда, всеотдайността и ДОБРОТО, което носите у себе си! В „ Работилница за добро“ – 2016 година, бяха събрани 4463.70 лева за лечението на Виктор Пламенов Димитров. За осма поредна година Вие предавате ДОБРОТО, дарявайки надежда на нуждаещи се хора. Покланяме се пред добрите Ви сърца и благородство! Бъдете здрави, щастливи и […]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Поради ниските температури и усложнената зимна обстановка учебните занятия в ЕГ “Акад. Л. Стоянов”  на 12.01.2017 г. /четвъртък/ и на 13.01.2017 г. /петък/ ще започнат в 9:00 часа, с намалени учебни часове по следното разписание: 1. – 9.00 – 9.25 2. – 9.35 – 10.00 3. – 10.10- 10.35 4. – 10.55- 11.20 5. – […]

ОФИЦИАЛНО! Учениците в Благоевград трябва да са в клас на 9 януари

Ако бъде обявена грипна епидемия ще се обсъди удължаване на неучебните дни Учениците от община Благоевград трябва да са в клас в понеделник – 9 януари. В момента в общината действа заповедта на министъра на образованието Меглена Кунева, според която за неучебни дни са обявени 5 и 6 януари. Ако РЗИ Благоевград обяви грипна епидемия, […]

Американска фондация за България

  Американската фондация за България всяка година подкрепя успелите млади хора с финансови средства. Стипендиите обхващат олимпийските отбори на Българиа по природни науки и информатика, както и средното образование в страната. В тазгодишната национална надпревара за стипендии нашите момичета Христина Цонкова от 9 “а” клас и Нели Величкова и Веселина Балабанова от 11 “б” спечелиха […]

Участие на наши ученици в многоезично състезание

На 26 ноември в Национална Априловска гимназия в Габрово се проведе националният кръг на многоезично състезание. Участие взеха Ана Николова и Яна Митева от 11г клас след отлично представяне на общинския кръг на състезанието под ръководството на г-жа Самарджиева. Учениците бяха подготвени от учителките по английски език Т. Николова и по френски език Л. Коджабашева.  […]

Национален конкурс за философско есе “Моят Аристотел”

Георги Георгиев от 12Б спечели престижното второ място на организирания от СУ “Климент Охридски” ежегоден Национален конкурс за философско есе “Моят Аристотел”. Заглавието да е “Моят Аристотел”.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Във връзка с приключването на европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се отбелязва от 17 до 25 ноември, в Езикова гимназия беше подредена изложба от предмети, изработени от отпадъци. Стартирала през 2009 г., с подкрепата на Европейската комисия, Европейската седмица за намаляване на отпадъците се провежда в над 30 страни в Европа. Чрез представените […]

Български турнири по Реч и Дебати

Ученици от ЕГ „Акад. Л. Стоянов” Благоевград спечелиха многобройни отборни и индивидуални отличия в националното състезание BEST (Bulgarian Speech and Debate Tournament- Български турнири по Реч и Дебати).BEST e организация подкрепяна от Fulbright program, съвместно партньорство мужду САЩ и България. Целта й е е да окуражи учениците в цялата страна да говорят свободно на английски […]

“Образование на бъдещето”

Отборът на ЕГ – Веселина Балабанова, Нели Величкова, Никол Хайтова, Биляна Радева, спечели първо място на регионалната викторина на английски език “Образование на бъдещето” на фондация „Дарби“, която се проведе на 23.11.2016г. Викторината на “Дарби” е единственото по рода си състезание на английски език в страната, което подпомага кариерната ориентация на гимназистите. Тя дава възможност […]

Ден на християнското семейство

По повод Деня на християнското семейство – 21 ноември, ученици от 9. клас сътвориха поетично-музикален спектакъл за своите гости, изпълнили театралната зала на Младежкия дом. Младите таланти представиха рецитал по стихове на големи български поети, както и лично творчество. Поетическите текстове бяха посветени на дома и семейството като пристан, към който всички се връщаме, за […]

Урок по родолюбие

Истински урок по родолюбие, изнесоха днес в Регионалния исторически музей в Благоевград, ученици от 12-ти клас на Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“. Музейният урок бе на тема: „Развитие на революционната идеология в Македония и Тракия през XIX в.“ и бе посветен на две бележити исторически годишнини-150-години  от първото отпечатване през 1866 г. на в. „Македония“ […]

Сертификати Кеймбридж

Европейският ден на езиците – 26.09.2016г. бе отбелязан с връчването на сертификатите на Кеймбридж на явилите се на изпит ученици през юни 2016г. Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ е изпитен център от три години, където всички ученици могат да положат изпит за съответното ниво / B2 или C1/. През месец юни 2017г. Ще бъде насрочена […]

XV Национално състезание по природни науки и екология

От 14 до 16 октомври тази година се проведе XV Национално състезание по природни науки и екология в град Сопот. Нашето училище участва с отбор от двама души – Филипа Попова от XIIг клас и Вяра Хаджиева от Xе клас с ръководители Мария Веселинска и Даниела Йовкова, учители по биология и здравно образование в нашето […]

Изложба на постери и картички по случай 5 октомври – Международен ден на учителя

Госпожа Красимира Топузова подреди в изложба постери и картички, направени от учениците от XII а и б клас. С тях те сърдечно благодариха на всички преподаватели за неуморния им труд и всеотдайност!

Международен ден на учителя – 5 октомври

По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г.  Международният ден на учителя се чества на 5 октомври. Тази дата се отбелязва от 100 държави, между които и България. За българите образованието е ценност, неизменна част от националните добродетели. Основите на българското светско образование са поставени в онази велика епоха, която определяме като Българско възраждане.Повече може да […]

Георги Жингов

+ Катедра: Физическо възпитание и спорт + Трудов стаж: + e-mail: zhingov@egblg.com Facebook Twitter Email

Откриване на новата 2016/2017 учебна година

15 септември 2016 година. Откриване на новата 2016/2017 учебна година. 32 години ТРАДИЦИЯ И ВЪЗХОД. Днес нашето училище отново отвори вратите си, за да се превърне в храм на мъдростта! Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ посреща новите си ученици. И тази година минималният бал за прием в нашата гимназия е най-висок от всички учебни заведения […]

Програма 11 А клас

Програма 11 Б клас

Програма 11 В клас

Програма 11 Г клас

Програма 11 Д клас

Програма 11 Е клас

Отчет към 30.06.2016 г.

Отчет към 30.09.2016 г.

Разловското българско въстание от май 1876 г.

Под този надслов учениците от XI-те и X а, б, в кл. на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград отбелязаха 140 год. от епичните събития през пролетта на 1876 год. Урокът бе организиран от преподавателя по история и цивилизация Любка Гълъбова и Елена Александрова – уредник в отдел „Българските земи XV – началото на XX в.“ […]

С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО

Под този надслов, в края на м. февруари 2016 г., преподавателите по история и цивилизация. Любка Гълъбова и по информационни технологии Елза Маламова, обявиха конкурс за учениците от XI-те класове на ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, гр. Благоевград. Крайният срок за изпращане на творбите бе 10 април 2016 г. Предварително обявените теми за участие бяха: v        […]

DSD училище

От 2005 г. ЕГ „Акад. Л. Стоянов” е DSD училище и работи по програма на Немското посолство като учениците, изучаващи немски език, получават германска езикова диплома на европейско ниво C1.

Отчет към 31.03.2016 г.

Риск е всеки полет, но въпреки всичко летим

С този текст Георги Младенов Георгиев от XI б клас се класира на първо място в Ученическия литературен конкурс по цитат от Стефан Цанев организиран от Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе и РИО на МОН – Русе Риск е всеки полет, но въпреки всичко летим Лирична проза Миризмата на йодоформ, изпълващас неспокойство повечето чакални […]

VIII национално състезание по ИТ „Smarter Planet“

Осмо национално състезание по Информационни технологии „Smarter Planet“ Първо място в категорията „Web site“спечелиха Симона Пецева и Каролина Стойчева от IX д клас с проект – www.galaxypedia.net. На трето място са Петя Стефанова и Михаил Димитров от 12 б клас с проект – www.robotics.egblg.com.

РАЛИ ФРАНКОФОН

Рали франкофон На 22.03.2016 в ЕГ се проведе състезанието Рали франкофон, организирано със съдействието на Френски институт в България. В него взеха участие ученици от 8в,г клас на ЕГ с ръководител Даря Кравцова и учителите по френски език в 8 клас. Учениците от 8 клас бяха разпределени по 4 групи от 7 ученика. Продължителност на […]

“Предизвикателството да четем”

На 16.03.2016г. се проведе националното състезание на френски език “Предизвикателството да четем” (Defi lecture). Сабиха от 9в кл. , Ина и Надежда от 10в кл., Кристина от 10г кл. представиха достойно гимназията. Тази година въпросите бяха върху произведения на френския писател Патрик Мондиано.

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Отново многобройни участници в националната олимпиада по френски език И тази година ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ е с най-много участници –в процентно отношение- на националната олимпиада по френски език, която се проведе на 19 март в град Сливен. Ето имената на участниците: 1. Атанаска Георгиева Шумантова 12 кл. 94 2. Северина Крумова Станкева 12 кл. […]

ПОРЕДНА НАГРАДА

Учениците Петя Цветкова/100т./, Кирил Атанасов/90т./ и Калина Якимова/88т./ от IXд и IXе клас се представиха отлично на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и бяха предложени от областната комисия за участие в Националния кръг, който и тази година се проведе в гр. Ямбол /19.03-20.03/. Класирана за участие в него бе […]

По пътя към успеха

По пътя към успеха Поредните победители от ЕГ На 5 и 6 март отборът по речи и дебати на Езикова Гимназия “Акад. Л. Стоянов” спечели първо отборно място и се върна с множество награди от второто северозападно регионално състезание на BEST Foundation, което се проведе в ГПЧЕ “Симеон Радев”, Перник. Спечеленото първо място беше голямата […]

Конкурс- рецитал “За да я има България”

     За втора поредна година в Младежки дом, Благоевград, се проведе конкурс-рецитал с мото “За да я има България”. Инициативата е посветена на Освобождението на България от турско робство и Националния празник – 3 март. Целта е да се съхрани и популяризира българската поезия и националното самочувствие у младите хора, както и да се стимулира […]

Състезание за дигитални компетентности

На СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ” ВИРТУАЛЕН ТУРИСТ”, което за поредна година се проведе в град Сандански, взеха участие трима представители от нашето училище: ЮСИН-КИРИЛ СЕРАТИ, от 10 в клас, КИРИЛ ТРЕНКОВ и МИХАЕЛА МИЛУШЕВА от 10 д клас. Ръководител на групата е г-жа БОРЯНА ТАНЧЕВА. Те се представиха отлично в направление WEB2 като МИХАЕЛА […]

Рейтингова система на висшите училища в България

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите на образователни услуги в избора на висше училище. Актуализираното издание на системата за 2015 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат […]

Мария Габриел награди ученици за авторски есета

На тържествена церемония в Дома на Европа в София зам.-председателката на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел връчи наградите на победителите в VII национален ученически конкурс, който тази година беше посветен на миграцията. В творческото съревнование участваха 140 ученици от цялата страна въпреки трудността на темата. Мария Габриел отличи общо 14 участника в двете […]

Осмото регионално състезание по ИТ „Джон Атанасов- по стъпките на откривателя“

Победители от ЕГ “Акад. Людмил Стоянов“ в Осмото регионално състезание по ИТ „Джон Атанасов- по стъпките на откривателя“, проведено на 06.02.2016 година в V СОУ „Георги Измирлиев“ са: Симеон Мицков и Петър Николов от 11 е клас – I-во място в направление „Web site”. Асен Георгиев и Георги Мутафчиев от 9 е клас – II-ро […]

Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ с почетен знак от френския посланик

Заместник областният управител Асим Адемов присъства на тържественото връчване на почетния знак LabelFrancEducation от Негово превъзходителство г-н Ксавие Лапер дьо Кабан на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград. Знакът, под формата на плоча, поставена на входа на гимназията, бе открита от френския посланик в България, в присъствието на директорката – Тинка Попова, началника на […]

LabelFranceEduction

На 10 февруари 2016г. френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан посети ЕГ ,,Акад. Людмил Стоянов‘‘ по случай тържествена церемония за откриването на почетния знак LabelFranceEduction. Гости на събитието, освен Негово превъзходителство дьо Кабан, бяха и г-н Лоран Атал – аташе по образователно сътрудничество към Френски институт, г–н Асим Аденов – заместник областен управител, г–н Ивайло […]

Отчет към 31.12.2015 г.

СЕРТИФИКАТИ ЗА БИЛИНГВАЛНО ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАСТРЕВА И ПОСЛАНИК КСАВИЕ ДЬО КАБАН ВРЪЧИХА СЕРТИФИКАТИ ЗА БИЛИНГВАЛНО ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ В Министерството на образованието и науката се състоя тържествена церемония по връчване на сертификати за билингвално франкофонско обучение на ученици в изпълнение на двустранното Споразумение за сертифициране на билингвалното франкофонско обучение в България, което е в сила от учебната […]

Програма ЕРАЗЪМ +

Започна работата по тригодишен проект „ Да построим днес нашия европейски град на бъдещето“ , по програма ЕРАЗЪМ +. Целите на проекта са насочени към изграждане у подрастващите на критично мислене, умение за анализ, водене на дебати и търсене на адекватни решения по реални проблеми, засягащи бъдещето на планетата. Нашите ученици ще бъдат утрешните активно […]

СЪОБЩЕНИЕ!

Скъпи родители, ученици, учители и съмишленици! На 21.12.2015 година от 10:00 часа във фоайето на Община Благоевград ще отвори врати нашата “Работилница за добро”. Традиционният Коледен базар на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” тази година е посветен на дарителската кауза за “Карин дом” – Варна. Карин дом е иновативен център, който прилага едни от най-добрите […]

Дарби

“Дарби” победители Ученици от XI “б” клас на Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” представиха училището на регионалното състезание от Националната викторина на английски език “Образование на бъдещето”, организирана от фондация “Дарби” и “Дарби” – консултантска къща за образование в чужбина. То се проведе на 25.11.2015г. в Американския университет. Учениците от Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” […]

Роден край!

Ученици от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ отново доказаха, че имат подчертан интерес към историята на родния край. Какво знаем за траките в Пиринския край? Оставили ли са следи тук? Къде? Това са част от въпросите, отговор на които получиха 47-те  ученици от XI-те класове и Х в клас. на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград. На […]

По пътя към успеха

По пътя към успеха Поредните победители от ЕГ Отборът по речи и дебати на Езикова гимназия „ Акад. Л. Стоянов“, Благоевград се завърна триумфално от първото южно регионално състезание на BEST Foundation за годината, което се проведе в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора на 14 и 15 ноември. В него участваха ученици от Бургас, […]

Отчет към 30.09.2015 г.

Аз мога – тук и сега

Искате ли да покажете най-доброто от себе си, да се усъвършенствате, да искате повече и най-вече – да се чувствате силни и можещи тук и сега? Регистрирайте се в сайта на „Аз мога – тук и сега” и ще научавате за всяка инициатива и успех.Това е мястото, на което ученици от цялата страна могат да […]

Паметта!!!

Паметта! Тя е мостът между поколенията, връзката без която нама народ, няма история, няма бъдеще. Какво е човек без предците си, без делата им, без гордостта, че е филиз от ствола на древен народ! Да изучим историята на родното си селище и родния край е една от основните цели, заложени в обучението по история и […]

Тържествено откриване на новата 2015/2016 учебна година

Тържеството започна в 11 часа с изслушване на химна и посрещане на училищното знаме. Сред официалните гости бяха кметът на град Благоевград д-р Атанас Камбитов и народният представител Даниела Савеклиева. Директорът на училището г-жа Тина Попова отправи приветствие към всички ученици, учители, родители и гости. Слово произнесе д-р Атанс Камбитов и пожела упоритост и постоянство […]

12 А клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 а Александрина Методиева Зарева a_zareva2020@egblg.com 2 12 а Антония Светославова Русалиева a_rusalieva2020@egblg.com 3 12 а Атанас Росенов Пищалов a_pishtalov2020@egblg.com 4 12 а Божидар Асенов Стоянов b_stoyanov2020@egblg.com 5 12 а Василия Василева Атанасова v_atanasova2020@egblg.com 6 12 а Виктория Ивайлова Вукярска v_vukyarska2020@egblg.com 7 12 а Виктория Йорданова Йорданова v_yordanova2020@egblg.com [...]

12 Б клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 б Алекс Кирилов Кузманов a_kuzmanov2020@egblg.com 2 12 б Александра Георгиева Дивизиева a_divizieva2020@egblg.com 3 12 б Александрина Александрова Андонова a_andonova2020@egblg.com 4 12 б Богомила Димитрова Велева b_veleva2020@egblg.com 5 12 б Божидара Иванова Райнова b_raynova2020@egblg.com 6 12 б Васил Елиев Тулевски v_tulevski2020@egblg.com 7 12 б Дарина Светославова Чимева d_chimeva2020@egblg.com [...]

12 В клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 в Александрина Валентинова Ангелова a_angelova2020@egblg.com 2 12 в Ангелина Владимирова Малинова a_malinova2020@egblg.com 3 12 в Борислава Георгиева Мавродиева b_mavrodieva2020@egblg.com 4 12 в Велислава Крумова Димитрова v_dimitrova2020@egblg.com 5 12 в Вили Тодорова Месьова v_mesyova2020@egblg.com 6 12 в Владислава Валериева Насина v_nasina2020@egblg.com 7 12 в Георги Янков Николов g_nikolov2020@egblg.com [...]

12 Г клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 г Аделина Руменова Велинова a_velinova2020@egblg.com 2 12 г Александър Ивайлов Вачков a_vachkov2020@egblg.com 3 12 г Александър Иванов Данчев a_danchev2020@egblg.com 4 12 г Ана Илиева Дисова a_disova2020@egblg.com 5 12 г Валентина Боянова Стоименова v_stoimenova2020@egblg.com 6 12 г Златомир Владимиров Начин z_nachin2020@egblg.com 7 12 г Ивана Емилова Барова i_barova2020@egblg.com [...]

12 Д клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 д Александър Красимиров Стоянов a_stoyanov2020@egblg.com 2 12 д Бойка Методиева Кочева b_kocheva2020@egblg.com 3 12 д Борис Иванов Доколяков b_dokolyakov2020@egblg.com 4 12 д Борислава Антонова Ангелова b_angelova2020@egblg.com 5 12 д Бояна Венциславова Костадинова b_kostadinova2020@egblg.com 6 12 д Даяна Кирилова Христова dayana_hristova2020@egblg.com 7 12 д Денис Лилков Айвазов d_ayvazov2020@egblg.com [...]

12 Е клас – Випуск 2020

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 е Александра Николова Манасиева a_manasieva2020@egblg.com 2 12 е Андреа Накова Кирлиева a_kirlieva2020@egblg.com 3 12 е Анелия Николаева Младенова a_mladenova2020@egblg.com 4 12 е Атанасия Славчова Илиева a_ilieva2020@egblg.com 5 12 е Благовест Сашов Каменов b_kamenov2020@egblg.com 6 12 е Божидар Иванов Райнов b_raynov2020@egblg.com 7 12 е Василена Иванова Султова v_sultova2020@egblg.com [...]

Програма 12 А клас

Програма 12 Б клас

Програма 12 В клас

Програма 12 Г клас

Програма 12 Д клас

Програма 12 Е клас

Гордост: Теодора Пискова с най-високото отличие – Национална диплома на Министерството на образованието

Зрелостничката от Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ Теодора Красимирова Пискова е първият възпитаник на нашето училище, отличен с почетна диплома на Министерството на образованието и науката. Тя е сред 14-те абитуриенти от цялата страна и първа в списъка на МОН за престижното отличие, което се присъжда за изключителни резултати и изявени способности в областта на […]

Проект “Младежта и професиите”

Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” обявява участие на 8 ученици от немските паралелки от 10, 11  и 12 клас /4 момичета и 4 момчета/  в  проект на тема “Младежта и професиите”. Ръководители на проекта са Златка Гаврилова и Виктория Богданска. За да заявите желание за участие е необходимо да попълните формуляр, който се отваря от […]

Успехи на National Speech & Debate Association

Елена Траянова, Каролина Костадинова и Нанси Дашева се върнаха от Далас след  участие в Международно състезание по речи и дебати, най-голямото академично състезание в света. Въпреки че конкуренцията беше много голяма, трите момичета представиха България на много високо ниво! Елена участваше в състезанието със собствена поема и я представи на финала пред хиляди зрители! Тя […]

Отчет към 30.06.2015 г.

World Scholar’s Cup

Поздравяваме нашите участници в състезанието World Scholar’s Cup! Те се представиха отлично в изключително трудното състезание (с повече от 400 отбора и 1300 участници от целия свят). Благодарим на многото хора в България, а и не само, които ги подрепиха и им дадоха шанс да докажат себе си. През последните 3 години показахме, че учениците […]

Учениците от IX A клас посетиха Народното събрание

Учениците от IX A клас посетиха Народното събрание по покана на Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград. Д-р Петър Москов, министър на здравеопазването, откри изложбата „България – ЗА превенцията и ПРОТИВ наркотиците“. Нейната цел е повишаване информираността за проблемите, свързани с наркотиците и влиянието им върху човешкия организъм.  Представиха се добри практики по превенция […]

Наградени ученици от ЕГ в Национален конкурс по превод и поезия

Наградени ученици от ЕГ на националния конкурс по превод на поезия и проза от френски на български език, организиран от Сдружението на преводачите и ИК „Колибри”, подпомаган от Френски институт, София 2015 г. В конкурса по превод участваха 600 ученици. За втора поредна година са отличени:  Румяна Кръстева, 12в клас: I награда за превод на […]

Участие на наша ученичка в младежки обмен

В периода 02.06-10.06.2015г. в Кутахия, Турция се проведе младежкият обмен  “All you need is sports” по програма Еразъм+.  В него участваха младежи от 6 страни: България,  Турция,  Румъния, Хърватия,  Испания и Италия. На конкурсен принцип бяха избрани петимата представители за България. Сред тях беше Ася Величкова, ученичка от 11”б”,  която бе най-младият участник в проекта.  […]

Нашите ученици избраха своя любим учител!

Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” взе участие в инициативата  на медия „Стандарт“  и МОН  “Изберете любим учител”. От 11 часа  в аулата на училището се проведе тържество, на което бе съобщено името на учителя спечелил класицята. Чрез анонимна анкета учениците гласуваха за своя любим учител.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СУДОКУ

За трета поредна година, през месец май, се проведе състезание по СУДОКУ и за решаване на математически логически задачи! За нас е голяма радост да съобщим, че учениците се представиха повече от отлично: – Маргарита Златанова 8е клас; – Стефани Бачева 9а клас; – Рос-Мари Янева 10б клас; – Петя Рамова 10б клас; – Веселин […]

Клуб по математическа лингвистика

            Няколко години вече в нашето училище има клуб по математическа лингвистика. Независимо от това, че не сме математическа гимназия нашите ученици заедно със своя преподавател Виолета Ковачева работят усърдно. Отборът ни вече две поредни години има участници на Националната олимпиада:           – Лазар Лазаров и Теодора Пискова за учебната 2013/2014 година;           – Теодора […]

ЕГ с тържествен рецитал

С тържествен рецитал Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” отбеляза 165 години от рождението на българския поет, писател, драматург и народен будител, „патриархът на българската литература“ Иван Вазов.

Нашето училище ще отбележи 165 години от рождението на Иван Вазов с тържествен рецитал

С тържествен рецитал Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград ще отбележи 165 години от рождението на българския поет, писател, драматург и народен будител, наричан  „патриарх на българската литература“ Иван Вазов. Събитието ще се проведе утре, от 11.00 часа в зала „22 септември” в Благоевград. Под ръководството на преподавателката Любка Гълъбова  учениците от десетите класове […]

„Цветна олимпиада“ 2014/2015 учебна година

На тържествена церемония на голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“ в Деня на детето бяха наградени националните победители в „Цветна олимпиада“ 2014/2015 учебна година. А също така бяха поздравени всички деца по случай Международния ден на детето. Организатори на проявата са Сдружение “България си ти!”. Председателят на „България си ти!“ инж. Димитър Куцаров приветства […]

Благотворително Dance Party!

Искате ли да имате своя момент на слава, точно както по филмите? Някога мечтали ли сте си, че можете да бъдете крал или кралица на бала? Искате да бъдете елегантни и в същото време да допринесете за добра кауза? Заповядайте на благотворително Dance Party на 28-ми май 2015 година от 20:30 часа, на 4-ия етаж […]

Класация на любими книги за лятото

Днес учениците от 8 Д клас от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ Благоевград с класен ръководител Нели Драгинова направиха своята класация на любими книги за лятото. Класацията оглави безспорният фаворит на тийнейджърите Джон Грийн с хита си „Вината в нашите звезди“, следван от Сюзън Колинс с „Игрите на глада“ и Джеймс Дашнър с „Лабиринтът“. Сред […]

Езикова гимназия с дарение за “Панаир на добрината”

Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград, направи своето дарение за “Панаир на добрината”. Освен, че випускниците облякоха символичните бели тениски, учениците и педагогическата колегия дариха своята лепта за каузата – да се подпомогнат децата болни от муковисцидоза.  

Конференция „Образование и бизнес – финансово образование за устойчива икономика“

На 11.05.2015г. се проведе конференцията „Образование и бизнес – финансово образование за устойчива икономика“ в хотел Балкан, град София. Конференцията се организира за втора поредна година от три водещи икономически медии – Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV и Investor.BG. Основно участие взе световноизвестният финансов експерт проф. Стив Ханке. Участваха много сегашни и бивши министри, бизнесмени, […]

Attestation bilingue francophone

Attestation bilingue francophone Тази година ЕГ„Акад. Л. Стоянов” е едно от десетте пилотни училища, в които се провежда изпит за получаване на диплом за билингвално обучение. Учениците, които се представиха отлично и защитиха с достойнство името на езикова гимназия на изпита: Атанаска Георгиева Шумантова 11 кл. на тема HISTOIREANGLAISEDUXVIIeSIECLE Мария Илкова Бардарска11 кл. на темаLES […]

НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК Най-много участници от цялата страна /23-ма/ са от нашата гимназия Румяна Димитрова Кръстева – 12 кл. – лауреат на олимпиадата Атанаска Георгиева Шумантова – 11 кл. – първо място Елена Иванова Димитрова – 9 кл. – трето място 1. Моника Симеонова Филипова 12 кл. ЕГ „Акад. Л. Стоянов” […]

DELF /френска диплома/

За поредна година ученици от френските паралелки се представят успешно на изпит за френска диплома и на националната олимпиада по френски език. Ученичката Атанаска Шумантова е определена от МОН да представи страната на международна олимпиада в Румъния. Ученици, които успешно са положили изпит за DELF /френска диплома/. DELFB1 Асен Стоименов Ангелина Воденичарова Виктор Велев Катерина […]

Реч и дебати

Горди сме да ви съобщим, че Елена Траянова, Каролина Костадинова и Нанси Дашева от отбора по реч и дебати на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” ще бъдат част от отбора на BEST Foundation, който ще представя България в САЩ този юни! Те ще се състезават в Националното състезание по речи и дебати (NSDA) в Далас, […]

Те са бъдещето на България!

Това е бъдещето на България! То обаче има нужда от вашата помощ! Отборът, състоящ се от Георги Георгиев, Rosana Petkova, Stefani Chobanova, Marie Milusheva, Mario Mateev, Ивана Чобанова, Ели Дичева, Cvetelina Terzieva, и Veselina Balabanova се класира да представи България на световния кръг на състезанието World Scholar’s Cup в Куала Лумпур, Малайзия на 22-26 юни, […]

Национално състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства “Аз мога тук и сега”

“Имало едно време една страна, в която живели много умни хора. Още от малки, те имали амбицията да се развиват. Най-трудолюбивите и умните от тях се явили на националното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици „Аз мога тук и сега!“ Така започва нашата приказка в Девин, в която главни герои са […]

ДА ОПОЗНАЕМ ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ

На 25. 04. 2015 г. ученици от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград /IXВ, XВи XЕ клас/, с ръководители Любка Гълъбова и Елза Маламова, проведоха екскурзия до Цари Мали Град. Целта, която си поставихме бе образователна – запознаване с уникалната по своята същност римска крепост в България, която е единствената с рав и вал. Пътуването […]

Национална олимпиада по философия

На 17.04.2015 година в Пловдив се проведе Националната олимпиада по филисофия. С гордост Ви съобщаваме, че Северина Станкова от XI г клас зае 14 място!  Тя участва В Подборния кръг за международната олимпиада и зае престижното 6-то място! Браво, Северина, желаем ти още много успехи!

Пак шампиони

Тази година, за трети път поред, нашият отбор спечели наградата в категория “Голямо училище” на Националното състезание по реч и дебати. Поздравления за нашите финалисти: Виктор Стоилов: първо място в категория Оригинално Ораторство, 10-12 клас; Албина Томова: второ място в категория Оригинално Ораторство и трето място в категория Поезия, 10-12 клас; Маги Танчева: второ място […]

Отчет към 31.03.2015 г.

Наш ученик със страхотен успех

Ученикът от 12 Д клас Алекса Тачев спечели първо място на Националното състезание по информационни технологии, което се проведе в края на месец март в Благоевград. Алекса представи своя проект Biolife (http://biolife.egblg.com/), върху който работи заедно с Радостина Милкова. Журито остана очаровано от прекрасния дизайн и страхотната изработка на уебсайта и отличи високо проекта. От […]

Нови успехи на ученици от нашата гимназия

На 19 март 2015 г. в зала „22 септември” в Благоевград се проведе кръгла маса на тема „Родината се гордее с вас!” по повод 70-годишнината от Дравската епопея на Българската армия. В нея взеха участие ученици от ЕГ, класирани в областния ученически конкурс на същата тема. Да поздравим с отличното им представяне Цветелина Петрунова от […]

Турнир на младите физици

Заслужени успехи за учениците от ЕГ”Акад. Л. Стоянов”. За втора поредна година имаме представител в националния отбор по физика -Турнир на младите физици. След няколко месечна усилена подготовка под ръководството на техните учителки Златка Гаврилова и Дамяна Грънчарова отборът състоящ се от Петя Стефанова, Анита Кюрова, Антония Радичева, Милка Стойчева и Михаил Димитров се представи […]

Помните ли ни?

  Помните ли ни? На 20.03.2015г. отново ще доказваме, че сме най-добрите. Но ни трябва вашата подкрепа. Посетете следния адрес:  https://www.facebook.com/video.php?v=1567547730158584&set=vb.1523898804523477&type=2&theater  и харесайте! Благодарим Ви!  

Трети март

“На теб, Българио свещенна, покланям песни си сега. На твойте рани, кръв безценна, на твойта жалост и тъга, на твойте сълзи и въздишки, на твойте страсти и тегло и на венеца мъченишки, кой грей на твоето чело.” -Иван Вазов Ученици от Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” заедно със своята  преподавателка по История и цивилизация, Любка […]

Денят, в който интернетът спря…

С този разказ дванадесетокласничката Мария Милева от ЕГ „Акад. Л. Стоянов” в Благоевград спечели основна стипендия в осмия национален конкурс на „1000 стипендии”. Мария Милева e наша ученичка от 12 клас. Тя спечели основна стипендия в VIII конкурс на „1000 стипендии” в област “История”. Обича да участва в дебати, доброволец е в БМЧК, а в […]

Състезание по креативно писане

Тридесет и осем ученици от нашето училище участваха в Националното състезание по „Творческо писане“, което се организира от „CORPLuS“. На изпита от училищното ниво, което се провежда всяка година в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, учениците трябва да изберат между три интересни теми и да напишат креативна история или стихотворение в рамките на един час. Тази […]

Отчет към 31.12.2014 г.

Клуб по дебати

Клубът по дебати в нашето училище функционира от две години насам под ръководството на Атина Лао. През този период от време отборите участваха няколко пъти в състезанието BFL, както и в състезанието, организирано от Американския колеж в България. Нашите ученици спечелиха много награди в два вида дебати – Carl Popper и World School Debates. На […]

Коледен базар – 2014

Скъпи, обичани работливци от ЕГ ”Акад. Л. Стоянов” – Благоевград, нека се похвалим! Събрахте 4000 лева на Коледния базар! Благодарим от все сърце на кмета на Община Благоевград и всички,  които бяха съпричастни! Поклон за вашата всеотдайност, за големите Ви сърца и за доброто, което носите в себе си! Парите вече са преведени по сметките […]

Коледен благотворителен базар

Уважаеми родители, ученици и приятели на Езикова гимназия, На 15.12.2014г /понеделник/ от 10.30 часа във фоайето на Община Благоевград ще се проведе традиционният благотворителен Коледен базар. Събраните средства ще се дарят на Мишо от НХГ и „пеперудените деца“. Благодарим Ви за отзивчивостта и добрината, която ще дарите! Бъдете здрави и весели празници!

Олимпиада по експериментална физика

          Горди сме с постиженията на Петя Стефанова от XI б клас. На 1 ноември тази година тя отново показа завидни знания. Петя, подготвена от нейната учителка по Физика, Дамяна Грънчарова, участва в Първата олимпиада по експериментална физика, която се проведе във Физическия факултет на СУ “Кл. Охридски”- София. Повече от 100 участници от цялата […]

Първо място на състезанието „Дарби”

На 19.11.2014г. се проведе областният кръг на състезанието „Дарби” в Американския университет. Състезаваха се отбори от областта – гр. Кюстендил, гр. Г. Делчев и гр. Благоевград. Езикова гимназия – Благоевград спечели първото място в състезанието, което ги номинира за участие в националния кръг в София през месец март. Отборът включваше следните участници от 11а клас: […]

Открити педагогически практики

На 20.11.2014 г. по повод наблюдение на открити педагогически практики държавният експерт от МОН, г-жа Веселина Ганева, и съветникът по образователните въпроси към посолството на Испания, г-н Сесар Аха Мариньо, проведоха среща с ученици и учители по испански език.

The World Scholar’s Cup

Ученици от ЕГ „Акад. Л. Стоянов” Благоевград спечелиха многобройни отборни и индивидуални отличия в международното състезание ”World Scholar’s Cup. Този уикенд в София се проведе регионален кръг, като в него взеха участие 20 отбора от три училища – Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” Благоевград, Американски Колеж в София (частно училище) и Англо-американско училище в София […]

Кавалер на Академическите палми

Н.Пр. КСАВИЕ ЛАПЕР дьо КАБАН, посланик на Франция в България, посети Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов”         На 07.11.2014, посланикът на Република Франция, връчи орден „Кавалер на Академическите палми” на Лиляна Ризова, главен учител по френски език в ЕГ, за изключителен принос в популяризирането на френския език и франкофонската култура. Орденът се присъжда от Министъра […]

Историята отблизо

             На 25.X.2014 г. ученици от IX В,XII А,Б,В и XIД, с ръководители Л. Гълъбова и Ю. Терзийска посетиха Националният военноисторически музей в гр.София. Музеят даде възможност на учениците да се докоснат до същността на музейната професия и да се потопят напълно в богатите му експозиции. „История на оръжието” привлече вниманието не само с подробната […]

Наши ученици с престижно класиране в международно състезание

Отборите с преподавателката им Атина Лао се класираха за глобалния кръг на The World Scholar’s Cup, който ще се проведе в Куала Лумпур – Малайзия Ученици от нашата гимназия спечелиха многобройни отборни и индивидуални отличия в международното състезание ”World Scholar’s Cup. Този уикенд в София се проведе регионален кръг, като в него взеха участие 20 […]

Мария Габриел обявява ученически конкурс на тема: „Помощта на ЕС за развитие – моят поглед, моите идеи”

Темата на тазгодишното издание на ежегодния ученически конкурс, организиран от ръководителя на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел, е в контекста на 2015 г., обявена за Европейска година на развитието. Повече от половината от помощта за развитие в глобален мащаб се предоставя от ЕС и по-голямата част от нея […]

Френският посланик влезе в класна стая в Езиковата гимназия, връчи орден на учителката Л. Ризова

Учителката по френски език в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ в Благоевград Лиляна Ризова бе удостоена с почетното отличие „Кавалер на Академическите палми“ за изключителен принос в популяризирането на френския език и на франкофонската култура. Орденът, присъден от министъра на образованието на Франция, бе връчен в петък на благоевградската педагожка лично от френския посланик Ксавие Лапер […]

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

След успешното си представяне на международното състезание по науки на английски език “WSC” в Сингапур, отборите от 10-ти и 11-ти клас на Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов” бяха класирани за последния световен кръг на състезанието в САЩ. В момента двата отбора заедно с треньора им Атина Лао се опитват да съберат средства, за да успеят […]

Спортен календар

     

Отчет към 30.09.2014 г.

Антоанета Сейменска

+ Катедра: География + Трудов стаж:  + e-mail: seymenska@egblg.com Facebook Twitter Email

Хелга Узунова

+ Катедра: Немски език + Трудов стаж:  + e-mail: uzunova@egblg.com Facebook Twitter Email

Зорина Николова

+ Катедра: Философски цикъл + Трудов стаж:  + e-mail: stancheva@egblg.com Facebook Twitter Email

12 А клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 а Алекс Александров Тодоров a_todorov2019@egblg.com 2 12 а Анастасия Светославова Смилкова a_smilkova2019@egblg.com 3 12 а Божидар Данчов Червенков b_chervenkov2019@egblg.com 4 12 а Виктория Лъчезар Андонова v_andonova2019@egblg.com 5 12 а Владимир Анатолиев Котовски v_kotovski2019@egblg.com 6 12 а Габриела Георгиева Узунова g_uzunova2019@egblg.com 7 12 а Георги Йорданов Тодоров g_todorov2019@egblg.com […]

12 Б клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 б Биляна Георгиева Петрова b_petrova2019@egblg.com 2 12 б Борис Любомиров Кондуров b_kondurov2019@egblg.com 3 12 б Борислав Бориславов Давидков b_davidkov2019@egblg.com 4 12 б Васислав Николаев Велев v_velev2019@egblg.com 5 12 б Вероника Бойкова Велева v_veleva2019@egblg.com 6 12 б Вероника Николаева Комарова v_komarova2019@egblg.com 7 12 б Иван Валентинов Ангов i_angov2019@egblg.com […]

12 В клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 в Анастасия Славчова Трайкова a_traykova2019@egblg.com 2 12 в Андрей Павлов Поповски a_popovski2019@egblg.com 3 12 в Анелия Красимирова Колева a_koleva2019@egblg.com 4 12 в Биляна Димитрова Славева b_slaveva2019@egblg.com 5 12 в Василена Атанасова Гаганелова v_gaganelova2019@egblg.com 6 12 в Величка Емилова Ружина v_ruzhina2019@egblg.com 7 12 в Виктория Емилова Кафтанова v_kaftanova2019@egblg.com […]

12 Г клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 г Александрина Илкова Гълъбова a_galabova2019@egblg.com 2 12 г Антоана Петрова Бакалова a_bakalova2019@egblg.com 3 12 г Бенислава Борисова Стоилова b_stoilova2019@egblg.com 4 12 г Борис Красимиров Кацаров b_katsarov2019@egblg.com 5 12 г Борислав Милчов Иванов b_ivanov2019@egblg.com 6 12 г Валентина Стефанова Мишева v_misheva2019@egblg.com 7 12 г Гергана Илианова Динкова g_dinkova2019@egblg.com […]

12 Д клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 д Андреяна Славейкова Иванова a_ivanova2019@egblg.com 2 12 д Анна Василева Петрова a_petrova2019@egblg.com 3 12 д Васил Стоянов Горов v_gorov2019@egblg.com 4 12 д Венета Николова Иванова v_ivanova2019@egblg.com 5 12 д Виктория Венциславова Петкова v_petkova2019@egblg.com 6 12 д Диана Методиева Плоскова d_ploskova2019@egblg.com 7 12 д Евгени Иванов Иванов e_ivanov2019@egblg.com […]

12 Е клас – Випуск 2019

Номер Клас Име Презиме Фамилия e-mail 1 12 е Александра Викторова Левунлиева a_levunlieva2019@egblg.com 2 12 е Александър Спасов Карасански a_karasanski2019@egblg.com 3 12 е Ана Георгиева Вангелова a_vangelova2019@egblg.com 4 12 е Асен Георгиев Георгиев a_georgiev2019@egblg.com 5 12 е Борислав Мирославов Стефанов b_stefanov2019@egblg.com 6 12 е Васил Страхилов Добрев v_dobrev2019@egblg.com 7 12 е Вяра Събева Хаджиева v_hadzhieva2019@egblg.com […]

Наша ученичка взе участие на Световния турнир за млади физици

Преди дни Петя Стефанова завърши 10-и клас на ЕГ “Акад. Людмил Стоянов” – паралелка с английски и немски език. Тя е първата ученичка досега от Благоевградска област и единственото момиче, намерило място в петчленния национален отбор, който представи страната ни на Световния турнир за млади физици в Шрусбъри, Англия. За увлечението по физиката, извървения път […]

Отчет към 30.06. 2014 г.

Учениците на Илиян Донев спечелиха пътуване до Германия от конкурс за нестандартна снимка

8 „Д” клас от нашето училище с класен ръководител Илиян Донев спечелил награда от престижното немско списание PC GAMES. След получаване на многобройни снимки и разкази, от немската редакция са посочили като победител класа от ЕГ. Наградата е посещение в немското студио, което се намира в град Фюрт, близо до Мюнхен. Издателството предлага и стаж […]

Благотворителен концерт

Отчет към 31.03.2014 г.

Христина Попова

Христина Ангелова + Длъжност: Педагогически съветник + Трудов стаж:  + e-mail: popova_ina@egblg.com Facebook Twitter Email Информация за педагогическия съветник

Николай Наков

+ Катедра: Физическо възпитание и спорт + Трудов стаж:  + e-mail: n_nakov@egblg.com Facebook Twitter Email

Александър Иванов

+ Катедра: Физическо възпитание и спорт + Трудов стаж:  + e-mail: a.b.ivanov@egblg.com Facebook Twitter Email

Стефка Михайлова

+ Катедра: Химия и информационни технологии + Трудов стаж:  + e-mail: s_mihailova@egblg.com Facebook Twitter Email

Юлиана Терзийска

+ Катедра: Химия и опазване на околната среда + Трудов стаж:  + e-mail: juliana_terziyska@egblg.com Facebook Twitter Email

Дамяна Грънчарова

+ Катедра: Физика и химия + Трудов стаж: + e-mail: d_grancharova@egblg.com Facebook Twitter Email

Василка Димитрова

+ Катедра: Физика и астрономия и информационни технологии + Трудов стаж:  + e-mail: v_dimitrova@egblg.com Facebook Twitter Email

Мария Хаджипетрова-Лачова

+ Катедра: Френски език + Трудов стаж:  + e-mail: lachova@egblg.com Facebook Twitter Email

Мария Веселинска

+ Катедра: Биология и здравно образование + Трудов стаж:  + e-mail: mariya_veselinska@egblg.com Facebook Twitter Email

Даниела Йовкова

+ Катедра: Биология и здравно образование + Трудов стаж:  + e-mail: yovkova@egblg.com Facebook Twitter Email

Миглена Маринова

+ Катедра: Философски цикъл + Трудов стаж:  + e-mail: m_marinova@egblg.com Facebook Twitter Email

Венета Стоименова

+ Катедра: География и икономика и философски цикъл + Трудов стаж: + e-mail: v_stoimenova@egblg.com Facebook Twitter Email

Любка Гълъбова

+ Катедра: История и философски цикъл + Трудов стаж:  + e-mail: galabova_lubka@egblg.com Facebook Twitter Email

Златка Гаврилова

+ Катедра: Информационни технологии + Трудов стаж:  + e-mail: zl.gavrilova@egblg.com Facebook Twitter Email

Илияна Бицова

+ Катедра: Информатика и информационни технологии + Трудов стаж:  + e-mail: i_bitsova@egblg.com Facebook Twitter EmailInformatika

инж. Елза Маламова

+ Катедра: Информационни технологии + Трудов стаж: + e-mail: e_malamova@egblg.com Facebook Twitter Email

инж. Любима Георгиева

+ Катедра: Информатика и информационни технологии + Трудов стаж: + e-mail: l_georgieva@egblg.com Facebook Twitter Email

Ирина Реджова

+ Катедра: Български език и литература + Трудов стаж:  + e-mail: redzhova@egblg.com Facebook Twitter Email

Надежда Калаузка

+ Катедра: Информационни технологии + Трудов стаж:  + e-mail: n_kalauzka@egblg.com Facebook Twitter Email

Милка Комитова

+ Катедра: Информационни технологии + Трудов стаж:  + e-mail: mkomitova@egblg.com Facebook Twitter Email

инж. Миглена Терзиева

+ Катедра: Информатика и информационни технологии + Трудов стаж: + e-mail: m_terzieva@egblg.com Facebook Twitter Email

Янка Ангелова

+ Катедра: Математика + Трудов стаж:  + e-mail: ya_angelova@egblg.com Facebook Twitter Email

Галина Сеизова

+ Катедра: Математика + Трудов стаж: + e-mail: g_seizova@egblg.com Facebook Twitter Email

Мая Стоянова

+ Катедра: Математила + Трудов стаж:  + e-mail: maya_stoyanova@egblg.com Facebook Twitter Email

Катя Балабанова

+ Катедра: Немски език + Трудов стаж:  + e-mail: k_balabanova@egblg.com Facebook Twitter Email

Деян Димитров

+ Катедра: Физическо възпитание и спорт + Трудов стаж:  + e-mail: dimitrov@egblg.com Facebook Twitter Email

Росица Славова

+ Катедра: Немски език + Трудов стаж: + e-mail: rositza_slavova@egblg.com Facebook Twitter Email

Вера Кацарска

+ Катедра: Немски език + Трудов стаж:  + e-mail: kazarska.w@egblg.com Facebook Twitter Email

Костадин Калинов

+ Катедра: Математика + Трудов стаж:  + e-mail: kalinov@egblg.com Facebook Twitter Email

Ваня Шумарова

+ Катедра: Френски език + Трудов стаж:  + e-mail: vanya_sh@egblg.com Facebook Twitter Email

Кирилка Пешева

+ Катедра: Френски език + Трудов стаж:  + e-mail: pesheva@egblg.com Facebook Twitter Email

Виктория Самарджиева

+ Катедра: Френски и испански език + Трудов стаж: + e-mail: v_samardzhieva@egblg.com Facebook Twitter Email

Елица Марценкова

+ Катедра: Английски език + Трудов стаж:  + e-mail: elmarts@egblg.com Facebook Twitter Email