Наш ученик – лауреат на знаковото световно движение „Зелена планета“

Международният екологичен форум  „Зелена планета“ е създаден през 2003 година, включен е в годишния план на Юнеско и в него членуват 82 държави. За 2019 година лауреат в номинацията „Природата – безценен дар, един за всички“ – конкурс за социалнозначими проектни и научноизследователски работи, е Мартин Гърнев от ХII д клас с ръководител Даниела Йовкова. Ученическата разработка „За да ги има Седемте рилски езера“ е създадена в рамките на европейския образователен проект „Вода“, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Тя впечатли международното жури с научна грамотност, гражданска компетентност и творчески подход при организиране и представяне на дейностите за установяване състоянието и опазване екологичното здраве на Земята.

Екипът изказва благодарност на:

  • специалистите от ДНП „Рила“, които ни съдействаха за провеждане на изследванията и с които се надяваме да продължим сътрудничеството си за реално опазване на Седемте рилски езера;
  • Жана Лалева и Мария Стоянова, чиито професионални преводи на руски и английски език със сигурност са помогнали за високата оценка на нашата работа.