Национално външно оценяване 2020 г.

egemblema

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване/ НВО/ с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт става по следния ред и срокове:

1. Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в  X клас и за оценяване на дигитални компетентности в X клас – от 06 април до 15:00 часа на 10 април 2020 година на следната електронна поща: eg_blg@abv.bg.

2. Регистриране на заявления в софтуерния продукт – до 10 април 2020 г.

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита.

Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Когато ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения ред.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас – Изтегли от ТУК

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас – Изтегли от ТУК