Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език – The Earth without ART is just “Eh”

На 6.10.2022 г. се проведе  общинският кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език под мотото:  The Earth without ART is just “Eh”.  Кандидатите бяха подготвили реч по темата, след което се проведе и интервю с комисиятаВсички участници се представиха чудесно. Ето и победителите:

 Първа възрастова група ( VI – VIIIклас) –  Лилия Иванова Мавродиева

Втора възрастова група (IX- XI клас) – Белослава Росен Илиева

Пожелаваме им успех и в областния кръг на състезанието!