Национален конкурс за превенция на наркоманиите

egemblema

Нашата ученичка Мила Кръстева от 10 е клас спечели първа награда в националния конкурс за превенция на наркоманиите с разказ на тема “Човекът свободен и независим”
Поздравления!