Национална програма „Квалификация на инженери и IT специалисти – педагози“ – Женева 19.09 – 25.09. 2023 г.

Малко история. ЦЕРН е създадена през 1954 г. и е отличен пример за международно сътрудничество в областта на науката и научните изследвания. Предоставяйки уникална гама от ускорители на частици на изследователите, лабораторията дава възможност да се разширят границите на човешкото познание за това от какво е изградена Вселената и как работи.

Една от целите на ЦЕРН е да вдъхновява и обучава нови поколения физици, инженери и техници, както и на всички граждани, интересуващи се от научните изследванията, но основната цел са изследванията от световна класа в областта на фундаменталната физика. Организацията обединява хора от цял свят, за да разшири границите на науката и технологиите в полза на всички. За целта се организират обучителни програми както за ученици и студенти от целия свят, така и за учители по национални или международни програми.

В периода от 16.09. до 24.09.2023 г. се проведе обучение на преподаватели в Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН  (CERN) в Женева, Швейцария. Миглена Терзиева – РН „ИКТ“ в ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – е един от 30-те учители от България, чиято кандидатура бе одобрена за обучение по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ – 2023 г.

Лектори на обучителния курс бяха известни учени в сферата на физиката и IT технологиите като Jeff Wiener – ръководител на учителската програма, както и преподаватели от България – проф. Роман Захариев (БАН), инж. Зорница Захариева, д-р Румяна Хаджийска, д-р Георги Анчев (БАН), Жечка Тотева, д-р Иван Глушков (Тексаски университет), проф. Леандър Литов (СУ „Свети Климент Охридски“) и др.

По време на обучението учителите бяха запознати с историята, развитието и организацията. Лекциите въведоха избраните педагози в света на физиката на елементарните частици, ускорителите, детекторите и тяхното бъдеще. Преподавателите бяха запознати с действащите експерименти, с методите за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонал, с GRID технологии и тяхното приложение в ЦЕРН, с предизвикателствата в работата на инженерите и IT специалистите, работещи в Церн.

Групата от България имаше късмета и удоволствието да посети новия образователен център за представяне на научната дейност в ЦЕРН – „Science Gateway“, чието откриване ще бъде на 08.10.2023 г.

Освен много нови знания учителите създадоха нови приятелства, обмениха идеи и контакти. Това е чудесна основа за бъдещи общи проекти както между тях, така и с учените, с които имаха удоволствието да общуват лично.

ЦЕРН, която празнува своя 69 рожден ден тази година, ще продължи да бъде притегателен център за учени, учители, студенти, ученици и всички хора от цял свят, търсещи отговори на въпроси, свързани с фундаменталната и приложна наука.