НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ – 2017

30

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ2017г.

За втора учебна година ученик от нашата гимназия намира място сред 20-те най-добри химици от втора възрастова група в страната. Благовест Каменов от IXеклас, единствен от област Благоевград, бе допуснат от Националната комисия за участие в 49-та Национална олимпиада по химия, която се проведе на 17-19.03.2017 год., Камчия. Той представи достойно гимназията.

За участие в състезания и олимпиади учениците от гимназията се подготвят едновременно в учебните часове и в часовете по проекта от Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“.

31