Надежда Калаузка

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Информационни технологии
  • + Трудов стаж: 
  • + e-mail: n_kalauzka@egblg.com

Информация за преподавателя!