Моника Митова от 9 „б“ клас спечели една от петте стипендии в страната за обучение по английски език

36

Моника Митова от 9 „б“ клас спечели една от петте стипендии в страната за обучение по английски език

Заедно със своята съученичка Богомила Велева спечелиха и финансиране за разработени от тях проекти на проведено в АУБ обучение

Ученичката Моника Митова от 9 „б“ клас спечели една от петте в страната пълни стипендии за първото по рода си в България обучение по английски език по метода „Пълно потапяне“ на стойност 3500 лева. Тя ще посети летен едномесечен курс Immersion Academy Bulgaria . Освен че подобряват езиковите си умения, участниците в проекта имат възможност да развият уменията си по лидерство, креативно мислене и работа в екип.

През месец март Моника Митова, както и Богомила Велева от същия клас, участваха в конкурс за лятно обучение в САЩ и спечелиха поощрителни награди. Ученичките преминаха през обучение в АУБ, където разработиха проекти и спечелиха финансиране за тяхната реализация. Конкурсът има за цел развитие на демократичните ценности и по-задълбочено разбиране на човешките права, както и развитие у участниците на предприемачески умения.

37