Миглена Маринова

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Философски цикъл
  • + Трудов стаж: 
  • + e-mail: m_marinova@egblg.com

Информация за преподавателя!