Международен ден на мира

На 21 септември отбелязваме Международния ден на мира.    

Представена беше презентация на учениците от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ свързана с темата за 2021 г. „Възстановяване към по-справедлив и устойчив свят“.      

Ученици от 8в клас – Николета А. Загорчина, Ема Д. Петрова, Ема С. Шалявска; 9в клас – Венета И. Великовска, Доника Т. Търнарова; 9е клас – Деяна Б. Кипрова, Божидара Г. Шутова; 10в клас – Тодор К. Мицин, Антонио К.Янакиев; 10е клас – Мария И. Тричкова, Петя П. Пахова; 11г клас – Ралица Л. Христова, Йоана А.Величкова; 11 д клас – Богомила К. Костадинова; 11е клас – Мартин Е. Велков; 12а клас – Рая Р. Зашева, Вили-Ан А. Донева, Елица Г. Миленкова и Паскалина П. Трайкова, взеха участие в проведените занимания в двора на училището, под ръководството на г-жа К. Финдрина и г-жа С. Байракова.