Материална база

Ние разполагаме с:
1. Физкултурен салон, две игрища за футбол, две за баскетбол и две за волейбол.
2. Зала за тенис на маса.
3. Осем компютърни кабинета, оборудвани с модерни компютри от висок клас.
4. Видеозала за френски и английски език.
5. DSD кабинет, оборудван от Немското посолство по програма. Кабинетът включва мултимедийни продукти, лаптоп и компютър.
6. Библиотека с над 5000 тома.
7. Кабинет по музика.
8. Кабинет на педагогическия съветник.
9. Лекарски кабинет.