ПРОГРАМА

по

математика

за училищните дейности, състезания и олимпиади

през учебната 2018 / 2019 учебна година

1. График за провеждане на училищните състезания  по математика през учебната 2018-2019 година, посветени на 35 години Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград

Месец

Състезание

1 декември 2018 г. –

7 януари 2019 г.

­I Кръг на състезание по математика – Изтегли от ТУК

Право на участие имат само ученици на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград.

14 януари 2019 г. –

14 февруари 2019 г.

­II Кръг на състезание по математика – Изтегли ТУК

Право на участие имат само ученици на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград.

22 февруари 2019 г.

­III Кръг на състезание по математикафинал

Право на участие имат само ученици на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов” – Благоевград.

1 февруари 2019 г. –

18 февруари 2019 г.

Презентации

VIII клас – История на математиката

IX клас – Комбинаторика и вероятности

X клас – Функция. Графика на функция. Приложения и примери

XI клас – Златното сечение <![if !msEquation]><![if !vml]><![endif]><![endif]>

XII клас – Ос на две кръстосани прави

Март

Седмица на математиката

 

2. График за провеждане на ученически олимпиади по математика през учебната 2018-2019 година  https://www.mon.bg/bg/80

Олимпиада

Общински

кръг

Областен

кръг

Национален
кръг

Математика

до 15.12.2018 г.

02.02.2019 г.

12.04.-15.04.2019 г.,

РУО-София-град

Математическа  лингвистика

до 13.01.2019 г.

15.02.2019 г.

14:00 ч.

05.04.-07.04.2019 г.,

РУО- Хасково

3. График за провеждане на национални състезания по математика през учебната 2018-2019 година https://www.mon.bg/bg/80

Състезание

Вид на състезанието, място и време на провеждане

Математика

 

1. Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас, 18.01.-20.01.2019 г., гр. Сливен

2. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 15-17.03.2019 г., гр. Ловеч

3. Математическо състезание „Европейско кенгуру“

-областен кръг, 23.03.2019 г.

-национален кръг, 01.06.2019 г., гр. София

4. Пролетни математически състезания, 29.03.2019- 31.03.2019 г.,

V – VII клас, гр. Шумен

VIII– XII клас, гр. Варна

Математическа  лингвистика

Национално състезание по математическа лингвистика, 25.01. – 27.01.2019 г., гр. Стара Загора

4. Календар на математически състезания

Месец

Състезание

2 – 9 септември 2018 г.

Отборно състезание Математически Боеве  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

5 септември 2018 г.

Iranian Geometry Olympiad – IGO CITATION htt1 \l 1026  (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

13 октомври 2018 г.

24-то Математическо състезание Хитър Петър  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

17 – 31 октомври 2018 г.

Математика без граници – есенно състезание  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

1 ноември 2018 г.

Математически турнир Черноризец Храбър  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

9 – 11 ноември 2018 г. София

 Есенен математически турнир Акад. Ст. Додунеков  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

17 ноември 2018 г. Кърджали

18-ти Областен математически турнир Перперикон  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

15 – 20 ноември 2018 г. Princeton University, Princeton, NJ, USA

Princeton University Mathematics Competition (PUMaC)  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

25 ноември 2018 г. Бургас

ХIX Турнир по математика и информационни технологии Св. Николай Чудотворец  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

1 декември 2018 г.

Математически турнир Иван Салабашев  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

2 декември 2018 г.

Онлайн състезание Математика с компютър – 1-во издание  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

8 декември 2018 г.

Коледно математическо състезание  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

не по-късно от 15 декември 2018 г.

Национална олимпиада по математика: Общински кръг  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

4 – 9 януари 2019 г. София

Седмица на олимпийската математика на ИМИ–БАН  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

25 януари – 15 февруари 2019 г.

Математика без граници – зимно състезание

 CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

януари 2019 г.

Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика – ZIMO  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

2 февруари 2019 г.

Национална олимпиада по математика: Областен кръг  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

16 – 17 февруари 2019 г. MIT, USA

The Harvard MIT mathematics tournament – HMMT  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

23 февруари 2019 г. Пловдив

Турнир по математика Румен Грозданов  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

февруари 2019 г.

11-th Romanian Masters of Mathematics  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

9 март 2019 г.

Онлайн състезание Математика с компютър – 2-ро издание CITATION htt1 \l 1026  (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

10 март 2019 г. Велико Търново

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11 и 12 клас  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

15 – 17 март 2019 г. Ловеч

Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

23 март 2019 г.

Математическо състезание Европейско кенгуру  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

23 – 31 март 2019 г.

Математика без граници – Полуфинал   CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

29 – 31 март 2019 г. Варна

Пролетни математически състезания – ПМС 8 – 12 клас  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

7 – 13 април 2019 г. Украйна

Европейска олимпиада по математика за момичета – EGMO 2019  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

12 – 15 април 2019 г. София

Национална олимпиада по математика: Национален кръг  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

20 април 2019 г.

Великденско математическо състезание  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

30 април – 5 май 2019 г. Молдова

БОМ – Балканска олимпиада по математика – BMO

 CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

3 – 5 май 2019 г. Шумен

Математически турнир Академик Кирил Попов  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

11 май 2019 г. Варна

Преглед на знанията по математика   CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

1 юни 2019 г. София

Европейско Кенгуру национален кръг  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

2 юни 2019 г. София


ПЧМГ – Математически предизвикателства, Първа частна математическа гимназия  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

между 20 и 30 юни 2019 г.

МБОМ – Младежка Балканска Олимпиада по Математика до 15.5 години – JBMO  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

28 юни – 1 юли 2019 г. Несебър

Математика без граници – финално състезание  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

юни 2019 г. Пловдив

Математически звезди, Академия 21 век, Пловдив

 CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

11 – 22 юли 2019 г. Великобритания

Международна олимпиада по математика IMO  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

август 2019 г.

Австралийско Кенгуру  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

3 – 10 септември 2019 г. Созопол

Отборно състезание Математически Боеве  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

6 септември 2019 г.

Iranian Geometry Olympiad – IGO  CITATION htt1 \l 1026 (http://alekdimitrov.com/calendar.asp)

5. Програма на клуб „УМ“ – УСПЯВАМ С МАТЕМАТИКА към катедра Математика на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград (Занятията се провежда всяка събота от 10 00 часа в I корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград)

Дата

Тема

Лектор

1

29.09.2018 г.

Алгебрични структури. Смятане с класове остатъци по модул р.

Доц. д-р Илинка Димитрова

2

06.10.2018 г.

Числови функции. Линейна функция. Квадратна функция. Граница на функция.

Доц. д-р Васил Грозданов

3

13.10.2018 г.

Логически задачи и игри.

Д-р Силвия Байчева

4

20.10.2018 г.

Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия. Принцип на математическата индукция.

Докторант Костадин Петлешков

5

27.10.2018 г.

Уравнения и неравенства – квадратни, ирационални, модулни, показателни, логаритмични.

Докторант Цветелина Петрова

6

10.11.2018 г.

Алгоритми за решаване на задачи по математика и тяхната имплементация на езика С++.

Доц. д-р Михаил Колев

7

17.11.2018 г.

Възможности за решаване на задачи от средния курс по математика с програмния език Python.

Докторант Ирина Наскинова

8

24.11.2018 г.

Тригонометрични функции. Преобразуване на тригонометрични изрази. Тригонометрични уравнения.

Доц. д-р Васил Грозданов

9

01.12.2018 г.

Комбинаторика – пермутации, вариации и комбинации.

Докторант Ивета Николова

10

08.12.2018 г.

Метод на неопределените коефициенти.

Доц. д-р Николай Китанов

11

15.12.2018 г.

Комплексни числа и операции с тях. Тригонометричен вид на комплексните числа.

Докторант Румяна Янчева

12

12.01.2019 г.

Екстремални задачи в геометрията.

Проф. дмн Олег Мушкаров

13

19.01.2019 г.

Изучаване на математиката по света (методи и техники за пресмятане).

Ас. д-р Бояна Гъркова

14

26.01.2019 г.

История на математиката.

Доц. д-р Костадин Самарджиев