Масов успех на олимпиадата по френски език

165

15 ученици от 8 до 12 клас взеха участие в Националната олимпиада по френски език, която се проведе на 24 март в град Пловдив. С благодарност, поднасяме своите поздравления на всички участници за високите постижения и достойното представяне на ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”.  

Гордеем се с вас!

Катрин Златкова Георгиева  VIII Г

Димитър Янков Бундов VIII Г

 Петя Емелова Кафтанова VIII В

Бояна Антонова Иванова VIII В

Димитрина Пламенова Белниколовска VIII В

Денислав Йорданов Тодев VIII  Г

 Калина Костадинова Грънчарова IX  В

Кристина Красимирова Попова IX  В

Мария Любомирова Хайдушка IX  Г

Рая Янек Георгиева X  Г

Сабиха Али Шанкова XI  В

Любомир Викторов Самарджиев XI Г

Мария Георгиева Гяурска XI  В

Надежда Йорданова Петелова XII  В

Кристина Димитрова Траева XII  Г