Масово успяхме на изпитите за DELF B1 и DELF B2

49

Учениците от X, XI и XII клас от френските паралелки, положиха успешно изпита за DELF B1 и DELF  B2 за 2016-2017 учебна година.