Конкурс за рисунка или снимка на тема: „Ковачевица-(не) преходна във времето”.

egemblema

egemblema

По случай 35-годишнината на ЕГ ‚‚Акад. Л. Стоянов” Благоевград ще се проведе конкурс за рисунка или снимка на тема:

  „Ковачевица-(не) преходна във времето”.

Регламент за участие в конкурса:

  1. В конкурса могат да участват всички ученици на ЕГ-Благоевград.
  2. Рисунката да бъде с формат А4 и нарисувана с цветни моливи, пастели (флумастери), маслени, акварелни или темперни бои.
  3. Снимките да бъдат размер 9х13 см (min 520×743) или 10х15 см (min 600×857). Снимките  не трябва да са обработвани с графичен редактор или друг софтуер.
  4. Русунките и снимките се предават в канцеларията на ЕГ в срок до 29.03.2019 г., запечатани в плик с написани върху плика имена на участника и класа.