Класиране след 4 етап на класиране – прием след 7. клас

На 4 етап на класиране – прием след 7. клас за обявеното едно свободно място в 8. клас за учебната 2021/2022 година, профил “Чужди езици” с профилиращи предмети НЕ-АЕ/ИИЧЕ на немски език е класиран:

Александър Георгиев Чингов с бал 411,00 точки.