Историята отблизо

1             На 25.X.2014 г. ученици от IX В,XII А,Б,В и XIД, с ръководители Л. Гълъбова и Ю. Терзийска посетиха Националният военноисторически музей в гр.София. Музеят даде възможност на учениците да се докоснат до същността на музейната професия и да се потопят напълно в богатите му експозиции. „История на оръжието” привлече вниманието не само с подробната информация за появата и развитието на хладното и на огнестрелното оръжие, но и с възможността за пряк досег с различни образци-експонати в музея. „Държавни и воински символи, ритуали и отличия” представи важна информация за символите на държавността и българските въоръжени сили, стоящи в основата на самото ни разбиране за Българското. Учениците научиха повече за химна и герба, за военните маршове и ритуали, видяха най-богатата в България колекция на държавни и войнски отличия, униформи и знамена. Интригуващият разказ на екскурзовода им даде 2възможност да се докоснат до храбростта и самоотвержеността на българския войник и да съпреживеят едни от най-славните страници от българското минало – една история за чест и слава и нестихващ стремеж към справедливост. Проследени бяха действията на Българската армия в защита на Съединението, войните за национално обединение, българското участие в Първата световна война и героизмът на Българската армия през Втората световна война. Учениците се запознаха отблизо и с картините на Верешчагин, посветени на Руско-турската война/1877-1878г./, с творческото наследство на Ярослав Вешин, Борис Денев, Владимир Димитров- Майстора, Никола Кожухаров, свързани с Първата световна война. Проследена бе историята на българските въоръжени сили до края на XX век.