Учебен план

Учебен план

Училищен учебен план за профил ЧУЖДОЕЗИКОВ, дневна форма на обучение

за периода 2016/2021 година

Изтегли от ТУК


Учебен план за 8 А клас за учебната 2017/2018 учебна година - Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Б клас за учебната 2017/2018 учебна година - Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 В клас за учебната 2017/2018 учебна година - Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Г клас за учебната 2017/2018 учебна година - Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Д клас за учебната 2017/2018 учебна година - Изтегли от ТУК

Учебен план за 8 Е клас за учебната 2017/2018 учебна година - Изтегли от ТУК