Правилници и документи


Правилник за дейността на училището - ТУК


Годишен план - ТУК


Стратегия за развитие на гимназията - ТУК


Мерки за повишаване качеството на образованието (план-проект) - ТУК


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи - ТУК


 Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците в ЕГ "Акад. Л. Стоянов", Благоевград - ТУК


Механизъм за противодействие на училищния тормоз в ЕГ "Акад. Л. Стоянов:, Благоевград -ТУК


Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - ТУК


План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизъм за противодействие на училищния тормоз" в ЕГ "Акад. Л. Стоянов:, Благоевград - ТУК


 

Връзка с нас

Може да се свържете с нас по телефона или по имейл.

  • Телефон: +359 73 83 12 81

Последвайте ни

Може да ни откриете и в социалните мрежи. Последвайте ни.