Информационна кампания за безопасността в интернет се проведе в Езикова гизмназия „Акад. Л. Стоянов“ Благоевград

Информационна кампания за безопасността в интернет се проведе по проект „Младежите в информационното общество и техните права“. Изпълнител на проекта е „Международен алианц за развитие“, който избра да проведе срещата си сред възпитаниците на Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ в Благоевград.

Екипът на организацията разясни на учениците от 9 „б“ и 9 „г“ клас какви са опасностите в интернет, къде могат да ги срещнат най-често и как можем да се предпазим от тях. Срещата премина със задаване на въпроси от организаторите, а учениците отговаряха с интерес. За да могат младите хора да разберат по-добре проблема, организаторите бяха подбрали клипове, които децата изгледаха и след това коментираха. Екипът на проекта раздаде информационни брошури и листовки, които описват проблема и дават ценни съвети и насоки за безопасността на ученицити, които освен тях получиха и сертификат за участие в кампанията. Проектът се реализира в единадесет европейски страни – България, Албания, Румъния, Дания, Швеция, Великобритания, Сърбия, Македония, Латвия, Черна гора и  Турция с финансовата подкрепа на Европейската младежка фондация към Съвета на Европа.

За подробности, свързани с проекта, може да посетите:  http://idanetwork.eu/