Иновативен урок по ХООС

На 06.06.2022 г. в Езикова гимназия се проведе иновативен урок на тема „Химията-мост към природните науки”, организиран и проведен от г-жа Стефка Михайлова – старши учител по ХООС и ИТ и нейните ученици от IXд и IXе клас.  Те презентираха разработки, чрез които представиха  връзката на химията с другите природни науки, как тя изгражда мост между тях и как това им помага в часовете по биология, физика, математика и география. Проявиха инициативност и оригиналност при изготвяне на  презентации, интерактивни игри и постери, които изготвиха в часовете по ИТ. Разделени на четири отбора учениците участваха в състезателни игри по природни науки и без проблем се справиха със задачите от областта на физичните явления, веществата и свойствата, структурата и жизнените процеси. Показаха заложби и качества, които в учебния процес са невидими.

Атрактивното представяне на природните науки с интегритет на ИТ привлече вниманието на ученици и гости и ги провокира да мислят и разсъждават, забавлявайки се. По този начин се стимулира любознателността и задълбочава разбирането на нашите възпитаници,  ангажират  се към учебния процес, отправяйки смело поглед към новите технологии в обучението по СТЕМ дисциплините.