инж. Миглена Терзиева

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Информатика и информационни технологии
  • + Трудов стаж:
  • + e-mail: m_terzieva@egblg.com

Информация за преподавателя!