инж. Елза Маламова

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Информационни технологии
  • + Трудов стаж:
  • + e-mail: e_malamova@egblg.com

Информация за преподавателя!