Sample image

Sample image

  • + Катедра: Информатика и информационни технологии
  • + Трудов стаж: 
  • + e-mail: i_bitsova@egblg.com

Информация за преподавателя!