Изпит за придобиване на „Немска езикова диплома II“ (DSD II)

И тази година учениците от 12 клас на ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ показаха отлични резултати на изпита за придобиване на „Немска езикова диплома II“ (DSD II). Всички ученици ще получат сертификат за успешно издържан изпит, при което по-голямата част от тях – 73% постигнаха ниво С1 на владеене на немски език според Европейската Езикова рамка, а 27% – езиково ниво В2.

Немската езикова диплома II (DSD II) на Конференцията на министрите на образованието и културата на Германия е официално признат сертификат за  владеене на немски език на най-високите нива B2 и C1 според Европейската езикова рамка и дава право за следване в университетите на Германия, Австрия и Швейцария.

ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ е със статут на Дойче Шуле (Deutsche Schule), което означава, че има право да подготвя учениците си и да провежда безплатно изпита за придобиване на Немска езикова диплома (DSD II) в присъствието на германски представител от консултантския отдел по чужди езици към Посолството на Федерална Република Германия в  София.

Високо квалифицирани учители по немски език с дългогодишен професионален опит подготвят учениците от 10, 11 и 12 клас за успешното полагане на изпита.