Записване на приетите ученици на първи етап на класиране по приема в осми клас

Работно време на комисията:

15.07.2024 г. (понеделник) от 08,00 часа до 18,00 часа
16.07.2024 г. (вторник) от 08,00 часа до 18,00 часа
17.07.2024 г. (сряда) от 8,00 часа до 18,00 часа

Необходими документи:

1. Свидетелство за основно образование – оригинал.
2. Медицински картон – ако е наличен.

Медицинско свидетелство не е необходимо.