Емблемата на Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград отново е в алпийската част на Рила

Учениците Биляна Петкова и Момчил Митрев и учителите от профил Биология и здравно образование, в партньорство със специалисти от НП „Рила“, поставиха табели и информационни табла на растителни видове от алпинеума, намиращ се в двора на Ловната хижа на царското семейство (наричана също дворец “Саръгьол”). В настоящия момент имотът се стопанисва от Дирекция на НП “Рила”. За алпинеума се знае, че е създаден от цар Фердинанд и в него са включени освен интересни видове от флората на Рила планина и такива, внесени от други страни. Обектът се намира над хижа “Чакър войвода”, в Жълтоезерния циркус, над курортен комплекс “Боровец”.

Средствата за изработване на табелите и таблата са осигурени по проект „Formation et innovation pour un avenir durable“ № 2020-1-ES-01-KA229-082798_2 по програма „Еразъм+“.