Езикова гимназия „Людмил Стоянов“ посреща изложбата „Фалшиви новини: изкуство, измислица, лъжа“

До 9 февруари ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ е домакин на изложбата „Фалшиви новини: изкуство, измислица, лъжа“ в голямата зала, до аулата. Изложбата е изцяло на френски език и е проектирана и продуцирана от Центъра за медийно и информационно образование (CLEMI). В сътрудничество с Френския институт в България, тази изложба има за цел да повиши обществената осведоменост за опасностите от дезинформацията в един свързан свят чрез творбите на около двадесет художници. Всеки гост артист представя по свой начин ролята на медиите, интернет, социалните мрежи и ускоряването на все по-интензивния поток от информация и изображения.

Пътуващата изложба, организирана по инициатива на Френския институт ще продължи своя маршрут през цялата учебна година, за да се срещне с други френскоговорящи български ученици.

 

@FondationEDF  @InstitutFrancaisdeBulgarie #ExpoFakeNews.

 

 

Ученици от 11 в и 11 г клас участваха във видеоконференция на тема „ Демокрации и дезинформация“

Видеоконференцията, по инициатива на екипа от проект „ Европа, образование, училище“, е своеобразен  обмен между френско-европейски гимназисти на тема „Информация, критично мислене и демокрация“. Учениците повишиха медийната си култура, споделиха опит и се запознаха с  конкретни примери за проекти и сътрудничество между млади хора, учители, професори, журналисти и експерти в EMI.

@InstitutFrancaisdeBulgarie                                       # projet-eee